84,4 prosent svarer at bøndene får akkurat passe eller for lite i landbruksstøtte, viser meningsmålingen Sentio Research har gjort for Nationen.

Kvinner er litt mer positive enn menn, og personer under 30 år er vesentlig mer positive enn eldre.

– Oppslutningen er imponerende høy. Dette stemmer iallfall ikke med det rådende bildet i mediene, der bønder ofte blir hoggestabbe, sier Arve Østgaard i Sentio.

Aldersgruppen 30-39 år er mest negativ til overføringer. 20 prosent i denne gruppen mener bønder får for mye i støtte. I gruppen under 30 mener 90 prosent at bøndene får for lite eller akkurat passe.