Budsjettforslaget til Helse Bergen ble i dag lagt frem. Helse Bergen må spare inn 217 millionar kroner for å få budsjettet i balanse slik eierene krever.

Les også: Unge og gamle rammes like hardt

— Dette er et svært stramt budsjett, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland en pressemelding.

”Helse Bergen skal ha like stor aktivitet i 2007 som i fjor. Når tallet øyeblikkelig hjelp-pasienter økar med omtrent tre prosent i året, sier det seg selv at det kan bli færre planlagte operasjoner og behandlinger”, skriver Helse Bergen i pressemeldingen.

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp får en lovfestet dato for når behandlingen skal starte. Dersom Helse Bergen ikke greier å holde den fristen, skal pasientene få behandling ved andre sykehus dersom de ønsker det.

De som må regne med å vente lenger på behandling, er pasienter som ikke har så alvorlige lidelser at de etter loven har krav på en frist for behandling.

"Disse skal fremdeles få hjelp, men dessverre kan det bli økte ventetider for disse pasientene. De polikliniske kontrollene og bli redusert så langt det er medisinsk forsvarlig", skriver Helse Bergen i pressemeldingen.

MÅ KUTTE: - Dette er et svært stramt budsjett, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland i en pressemelding.
VEGAR VALDE (ARKIV)