Sammen med en kollega i Tromsø var han en torn i øyet på tidligere generalsekretær Monika Kristensen Solås. Redningsselskapet forsøkte å bli kvitt både Amundsen og kollegaen i Tromsø. Amundsen og Redningsselskapet inngikk forlik under hovedforhandlingen, mens kollegaen i Tromsø innkasserte en knusende seier i Nord-Troms tingrett.

Nå anbefaler det eksterne granskingsutvalget at begge politietterforskes.

— Takk for sist

— Dette er en slags takk for sist. Det er ikke tilfeldig at min kollega i Tromsø og jeg selv har vært utsatt for en mye mer omfattende gransking enn andre distriktssekretærer. Her har noen som ikke liker oss, trukket i trådene, sier han.

— Hva mener du med det?

— Noen har anbefalt granskerne å bruke ekstra tid på oss.

— Hvem er «noen»?

— Jeg ønsker ikke å navngi disse personene nå, sier Bjørn Amundsen.

Arbeidstvisten dreide seg om saksbehandlingsfeil i tilknytning til stillingsendring. Amundsen var tidligere regionleder. Da Redningsselskapet omorganiserte, ble han bedt om å gå tilbake som distriktssekretær.

— Jeg sa ja til å gå tilbake til stillingen som distriktsleder dersom regionene ble lagt ned på en skikkelig måte, sier han.

I opposisjon

Han kom i opposisjon til Monika Kristensen Solås, og mottok oppsigelse. Så ble det inngått forlik. Partene trakk sine påstander og ble enige om å vise gjensidig lojalitet. Men hos Monika Kristensen Solås og enkelte andre ble Amundsen fremdeles sett på som «enfant terrible».

— Jeg føler at noen har sørget for at granskerne har tatt med seg dette bakteppet inn i arbeidet sitt, sier Amundsen.

For en uke siden sto eks-president Magnus Stangeland frem og tordnet mot granskerne. Nå gjør også Amundsen det .

— Jeg tok imot henvendelsen fra granskerne med et åpent sinn, men etter hvert forsvant troen min på at dette var en objektiv gransking, sier han.

Et halvt døgn før rapporten ble sendt ut, fikk Amundsen lese om seg selv.

— Jeg fikk total bakoversveis. Det var et sjokk. Det er forferdelig å bli mistenkt for ikke å ha orden på økonomien. Du føler at alle skuler på deg, sier han.

  • Hvorfor har du ikke tatt til motmæle tidligere?

— Jeg har vært lojal i forhold til at rapporten har vært stemplet strengt konfidensiell. Nå ser jeg ikke noe annen utvei enn å stå frem med min versjon, slik Magnus Stangeland også gjorde.