I et intervju med Fædrelandsvennen ber samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sørlendingene om unnskyldning for veikaoset denne uka.

– Jeg beklager til Sørlandet og spesielt til alle som ble stående fast på E 18. Sånt skal ikke skje, sier Navarsete til avisen.

– Noe har gått ravende galt – og jeg beklager de store ulempene som folk har måttet tåle. Folk skal ikke stå fast i ett døgn på en viktig europavei, sier hun.

Dårlig beredskap

Samferdselsministeren mener de store reformene i Statens vegvesen må bære noe av ansvaret for den dårlige vinterberedskapen, og sikter blant annet til konkurranseutsettingen av vedlikeholdsoppgaver. Samtidig innrømmer hun at veivedlikeholdet er for dårlig flere steder i landet.

– Jeg må dessverre meddele at Sørlandet ikke er spesielt. Jeg får samme kritikk fra hele landet. Vinterberedskapen er for dårlig. Det er grunn til å tro at det ligger i anbudssystemene og konkurranseutsettingen, sier Navarsete til Fædrelandsvennen.

Senterpartiet har tradisjonelt vært motstander av konkurranseutsetting, men Navarsete vil ikke vende tilbake til den tradisjonelle ordningen med at Vegvesenet vedlikeholder selv.

– Nei, det er jeg ikke rede til å svare på nå. Derimot må vi over hele landet se på om anbudene fungerer, om det er for mye fokus på pris, for lite på kvalitet – og om anbudene og kontraktene fungerer som de skal, sier hun.

Kritikk fra Stortinget

Nestleder Borghild Tenden (V) i Stortingets samferdselskomité er oppgitt over vinterberedskapen på veiene, og forlanger at Navarsete møter i Stortinget og redegjør for situasjonen. Hun er ikke imponert over forklaringen om at anbudssystemene er årsak til problemene.

– Statens vegvesen viser til at arbeidet er satt ut på anbud. Det blir helt feil. Vegvesenet har ansvaret for at de som skal gjøre jobben, faktisk gjør den, sier hun til Aftenposten.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Torstein Rudihagen støtter Navarsetes innvendinger mot anbudssystemene, mens Fremskrittspartiets Per Sandberg legger hele ansvaret på Vegvesenet. Overfor Fædrelandsvennen fastslår han at Vegvesenet i Aust-Agder «har sviktet totalt».

– Det er dramatisk og unødvendig at en av landets hovedveier må stenges på grunn av noe tørr snø, sier han.

– Blir tema

Veidirektør Olav Søfteland varsler at kaoset på E18 i Agder-fylkene vil bli tema for diskusjoner i Vegdirektoratet.

– Sånn skal det ikke være. At 1.000 personer blir sittende fast på en europavei i timevis er helt spesielt, sa Søfteland til NTB fredag. Han framholdt at veistrekningen har en spesiell utforming som gjør at snøen samler seg i fonner.

– Heldigvis skal veien erstattes, det er det gode grunner til, sa Søfteland.

Flere har påstått at dårlig skodde vogntog var hovedgrunnen til trafikkaoset på Sørlandet torsdag, men det er ikke politiets oppfatning. Politimester Bjørn Hareide i Agder politidistrikt sa fredag til NTB at de dårlig skodde vogntogene i all hovedsak var stoppet av politiet før de kom inn på E18.

– Trafikken gikk saktere og saktere på grunn av snøfokket. Så oppsto det snøfonner, trafikken gikk enda saktere, og til slutt gikk det i «metning», opplyste Hareide. Han la til at vogntogene som befant seg på E18 da dette skjedde, ikke forårsaket mer trafikkaos enn de andre på veien.

SNØKAOS: Kø med biler på E 18 på vei mot Sørlandssenteret øst for Kristiansand torsdag morgen.
SCHRØDER, TOR ERIK