— Jeg tar ansvar, både for det som er bra og det som er dårlig i norsk barnevern, men denne saken er for alvorlig til at Høyre bør bruke den i jakten på regjeringsmakt, sier Huitfeldt.

Det er barne- og likestillingsministerens svar på at Høyre nå krever hennes avgang etter BTs artikler om det statlige barnevernet de siste dagene.

Innkalt til hastemøte

Selv om hun ikke har noen planer om å forlate sin ministerpost, er hun klar på at det som har fremkommet, viser at systemet ikke har fungert godt nok.

  • Her er det noe som har gått alvorlig galt, og vi har kalt inn til et hastemøte for å få en full gjennomgang. Vi skal finne ut hvorfor det statlige barnevernet har sviktet, sier statsråden.
  • Hva tenker du om omsorgen når en 17-årig gutt under barnevernets ansvar er alene det meste av dagen?
  • Denne gutten har ikke fått den oppfølgingen han skal ha, sier Huitfeldt.

BT skrev i går at Fylkesmannen, som er statens kontrollorgan på barnevernsinstitusjonene, ikke har hatt tilsyn i hyblene der ungdommer bor. Nå slår statsråden fast at det er Fylkesmannen som har tilsynsansvaret også for disse hyblene. I går var departementet i kontakt med Fylkesmannen i Hordaland for å påpeke hvor ansvaret ligger.

- Bedre rustilsyn

— Hvordan kan det ha skjedd at barn har bodd i disse hyblene i flere år uten at de som skal kontrollere har vært på tilsyn?

  • Nå har vi slått fast at det er Fylkesmannens ansvar å kontrollere disse hyblene.

— Hvorfor har ikke noen i systemet varslet om manglende tilsyn før?

  • Nei, jeg kan ikke si hvorfor det ikke har skjedd. Men jeg skal nå forsikre meg om at disse ungdommene får skikkelig oppfølging.

Ifølge Huitfeldt vil denne saken også få andre konsekvenser.

Hun sier at rus ikke har vært tilstrekkelig vektlagt under fylkesmennenes tilsyn på institusjonene, men hun sier at dette skal endres.

  • Som en direkte følge av det som har kommet frem, skal rustilsynet bli styrket.

Huitfeldt mener at kvaliteten og rutinene må bli enda bedre, slik at barn ikke begynner med rus når de er på barnevernsinstitusjoner.

  • Jeg vil på ingen måte unnskylde dette, men vi har forskning som viser at det vil være hvis en risiko når en setter utsatt ungdom sammen. Det som har fremkommet nå, viser at vi må bli bedre til å håndtere slike problemer, sier Ap-statsråden.

Vil ha forklaring

Men statsrådens storm er ikke over. I tillegg til stortingsrepresentant Olemic Thommesens utspill om at Huitfeldt bør gå av, har også Frp kommet på banen.

Frps partiformann Siv Jensen har sendt brev til ministeren med krav om at Huitfeldt stiller i Stortinget for å gi en redegjørelse.

«Bakgrunn for vårt ønske om en slik redegjørelse er medieoppslag hvor det dokumenteres utstrakt rusmisbruk i norske barnevernsinstitusjoner. Mediene har avdekket at mange unge som bor på barnevernsinstitusjon debuterer med rusmidler mens de er der», skriver Jensen.

SCANPIX