— Sytti prosent av det vi tjener på fangst av blåkveite, går til å betale rederne som vi hyrer til fangsten, sier Tore Nepstad, direktør ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Han er lettere oppbrakt av et innslag på TV2 Nyhetene søndag kveld, der Havforskningsinstituttet ble beskyldt av kystfiskere for å ta vel grovt for seg av en begrenset kvote av den truede fiskearten.

Solgt for 40 millioner

Havforskningsinstituttet fanger i overkant av 2000 tonn blåkveite i år. Med en kilopris på 20 kroner, betyr det en verdi på 40 millioner kroner.

— For oss betyr det et lite overskudd som går til videre forskning. Men overskuddet er ikke betydelig, mener Tore Nepstad, og nevner blant annet merking av blåkveite som finansieres av dette overskuddet.

Blåkveitebestanden er under nøye observasjon, og fisket er sterkt regulert. Det er det internasjonale havforskningsrådet ICES (International Council of Exploration of the Sea) som anslår hvor mye blåkveite som kan fanges uten at det går ut over bestanden.

I år har ICES anslått en totalkvote på 13.000 tonn. Bestanden forvaltes av Norge og Russland sammen, og det er den norsk-russiske fiskerikommisjonen som fastsetter hvordan kvoten skal fordeles mellom landene, og i hvilken grad man velger å følge ICES' råd.

Tråler etter kveite

For 2006 har den norsk-russiske fiskerikommisjonen bestemt en kvote til forskning på 4500 tonn til russerne, og like mye til norsk forskning.

— Men vi har bruk for langt mindre enn 4500 tonn. Vi søkte derfor Fiskeridirektoratet om en forskningskvote på i overkant av 2000 tonn i år, poengterer Tore Nepstad.

Kystfiskere kritiserer også Havforskningsinstituttet for å bruke trål i fangsten av blåkveite. Direktøren tilbakeviser kritikken.

— Vi er nødt til å bruke trål, sier han.

Målet til forskerne er å bygge opp en bærekraftig bestand av blåkveite.

— Vi ser at forvaltningen av blåkveite virker. Det blir mer og mer av den, sier Tore Nepstad.

— Og dere forskere spiser vel blåkveite på julebordet?

— Nei. Vi ser ikke noe av denne fisken i det hele tatt.