• Vi gjør oss noen tanker, men vi er ikke redde for å fly med helikopter ut til Snorre B-plattformen.

Helge Fagerland og Bjarne Haugeberg — begge fra Karmøy - står og røyker utenfor inngangen til avgangshallen for helikoptertrafikken på Flesland. De har fått beskjed om at flighten deres er fire timer forsinket. Årsaken til forsinkelsen er at ikke mindre enn seks av helikoptrene som brukes mellom fastlandet og oljeinstallasjonene i Nordsjøen er satt på bakken.

— Det er ikke til å legge skjul på at vi gjør oss visse tanker, sier Fagerland til Bergens Tidende. - At helikopteret ikke gikk i havet, er et under. Uhell og ulykker forårsaket av at deler har løsnet på helikoptre, har skjedd før. Det som skjedde med Super Puma-maskinen mandag, kan skje igjen, sier Fagerland.

- Trygg i helikopter

De to karmøybuene jobber i samme firma og driver brønnservice på oljeplattformer. Etter 13 år i jobbene, har de god erfaring med å fly med helikopter.

— På den annen side føler jeg meg tryggere i dag enn ellers. Helikoptrene har nå vært gjennom ekstra god sjekk for eventuelle svakheter med akkurat den delen som sviktet mandag. På sikkerhetskurset på Nutec lærte vi å redde oss ut av et helikopter hvis det skulle nødlande ute på havet. Etter kurset føler jeg meg trygg i slike helikopter, sier Haugeberg.

— Jeg leste en avisreportasje nylig om at helikoptertrafikken mellom fastlandet og oljeinstallasjonene i Nordsjøen ikke er radarovervåket på samme måte som flytrafikken, sier Fagerland. - Det er underlig, etter alle de årene det har vært drevet med oljevirksomhet på norsk sokkel og med en så omfattende helikoptertrafikk. Slik radarovervåking vil være til god hjelp til å lokalisere et helikopter som styrter i havet og dermed sikre raskt unnsetning, sier han.

- Ikke redd

— Er dere redd for å fly ut i dag?

— Nei, ikke redd. Jeg tenker ikke på at det kan skje en ulykke. Og jeg føler meg sikrere i helikopter enn i fly, sier Haugeberg.

— Heller ikke jeg er redd, men kjenner litt uro for at et teknisk uhell kan hende oss og, sier Fagerland.

Ingen av de to oljearbeiderne har vært ute for dramatiske situasjoner i helikoptrene mellom fastlandet og oljeinstallasjonene ute i havet. Men en episode glemmer de ikke. En gang sto de klar for å bli fraktet til fastlandet og ventet på et helikopter der folkene som skulle avløse dem var om bord. Maskinen fikk motorproblemer ute over havet og sendte ut nødsignal. Til alt hell fikk flygerne sving på motorene igjen og maskinen landet trygt på plattformen. Det satte et støkk i de erfarne oljearbeiderne, men skremte dem ikke fra å fortsette i yrket, forteller de.