– Det er relativt dristig å gi prisen til IAEA og ElBaradei på grunn av den sterke uenigheten blant IAEAs medlemmer når det gjelder konflikten om Irans atomprogram, sier Tønnesson til NTB.

– Ved å gjøre dette, stikker de hånden rett inn i et vepsebol, sier han.

IAEA skal møtes i november for å ta stilling til om Iran-konflikten skal oversendes FNs sikkerhetsråd. Dette vil ifølge Tønnesson kunne ses på som en oppfordring til å innføre sanksjoner mot Iran.

– Det er positivt at IAEA og ElBaradei får prisen, men det forbauser meg at det skjedde i år, fordi de ikke har hatt noe suksess det siste året, sier Tønnesson.

– I Nord-Korea er inspektørene deres utvist. Og de har heller ikke lyktes i Iran-striden, der det er de tre store EU-landene som har ført forhandlingene, legger han til.

Ifølge PRIO-lederen må prisen oppfattes som et signal til Iran om at landet må overholde sine forpliktelser overfor IAEA, og som en allmenn støtte til rollen IAEA har med å hindre spredning av atomvåpen.

– Det er også en støtteerklæring til Mohamed ElBaradei, og en forsinket støtte til arbeidet IAEA gjorde i forhold til Irak, der deres rapporter viste seg å være riktige. Dermed kan prisen også tolkes som en kritikk av USA, sier Tønnesson til NTB.

Ifølge Tønnesson er årets utdeling et klart eksempel på at komiteen legger mer vekt på å støtte opp om en pågående prosess enn å belønne noe som allerede er oppnådd.