– Alle år i arbeid skal telle og all inntekt skal telle, hver minste sommerjobb og deltidsjobb. Det blir også pensjonsopptjening for arbeidsledige basert på den lønnen de ville hatt hvis de var i jobb, sa Stoltenberg da han presenterte regjeringens forslag til pensjonsmodell fredag.

– Du taper ikke pensjonsmessig på å være arbeidsledig, sier Jens Stoltenberg.

Også folk som har omsorg for barn, får pensjonspoeng. Opptjeningen øker fra 4 til 4,5 pensjonspoeng sammenliknet med pensjonsforliket, men opptjeningstiden reduseres fra syv til fire år per barn. Også verneplikt gir pensjonsopptjening.

– Når all inntekt, verneplikt og omsorg teller med, er det praktisk talt umulig å bli minstepensjonist. Det vil bare gjelde dem som aldri har hatt jobb, aldri har avtjent verneplikt og aldri fått barn. Det blir kanskje 1 prosent minstepensjonister i 2050, sier Stoltenberg.