— Barnets beste må være hovedfokus. Da tenker jeg at det vil være veldig krevende for et barn å forholde seg til at det har en mor som bare har vært et redskap, som har lånt ut kroppen, sier biskop Hagesæther.

Ga bort barnet

Bergens Tidende skrev i dag om en kvinne fra Vestlandet som ga bort barnet sitt til et homofilt par syv dager etter fødselen. Les saken her .

Biskopen tror dette kan skape problemer for barnets identitet.

— Identitet og biologi har mye med hverandre å gjøre, og det å ha en mor som har gitt kroppen sin, men ikke egentlig morskap, kan åpne for vanskelige følelsesmessige reaksjoner, sier Hagesæther.

- Ikke en rett å få barn

Han mener ikke at norsk lovgivning bør åpne for verken surrogatmødre eller adopsjon for homofile.

— Jeg tenker at det ikke er er en rett å få barn, og det å få barn må vike for barnets rett til å få de best mulige forholdene. Når det gjelder adopsjon for homofile, bruker jeg eget skjønn og er villig til å la meg overbevise. Norge gjør rett i å flytte grenser sakte, og jeg kan ikke se at den grensen bør flyttes, sier Hagesæther.

Dahle er enig

Rødt-leder Torstein Dahle, som selv er homofil, deler Hagesæthers syn når det gjelder surrogatmødre.

— Personlig tror jeg bruk av surrogatmor lett vil fungere feil i forhold til kvinnen som er involvert. I helt spesielle tilfeller, hvor for eksempel kvinnen og det homofile paret har et nært vennskapsforhold til hverandre, kan det nok fungere. Men jeg tror det skal mye til, sier Dahle.

- Adopsjon best

Han understreker at han er sterk tilhenger av at homofile skal ha mulighet til å adoptere barn.

— Etter min mening er adopsjon et mye bedre alternativ. Det er veldig mange barn som trenger foreldre i denne verden og homofile par, enten det er to kvinner eller to menn, kan være utmerkede foreldre, sier Dahle.

— Hva med homofile som ønsker seg egne barn?

— Hensynet til videreføring av egne gener må være underordnet. Barnets beste må være i fokus. Jeg skjønner at enkelte lesbiske kvinner velger å få egne barn, det er jo fysiologisk lettere for dem. Og det har jeg ikke noe imot. Men av respekt for kvinnen er jeg ikke tilhenger av å bruke surrogatmødre, sier Dahle.

Bør bruk av surrogatmor tillates i Norge? Si din mening her.

KRITISK: Biskop Ole D. Hagesæther er ikke tilhenger av bruk av surrogatmor.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
ADOPSJONSTILHENGER: Leder for Rødt, Torstein Dahle, synes adopsjon er et mye bedre alternativ for homofile som ønsker seg barn enn bruk av surrogatmor.
PAUL SIGVE AMUNDSEN