– Vi skal innføre en ny og forbedret ervervslov. Det er veldig viktig for denne regjeringen at det etableres rammebetingelser som gjør det vanskeligere å legge ned lønnsomme bedrifter, sier Eriksen, som holdt sitt første tale som næringsminister på en BI-konferanse tirsdag morgen.

Den gamle ervervsloven ble opphevet i 2002. ESA mente loven var i strid med EØS-regelverket.

Noen mener loven kunne stanset Norske Skogs nedleggelse av papirfabrikken Union i Skien.

Brussel-strid

– Vi må finne plass til en ny ervervslov innenfor EØS-regelverket. Jeg tror det finnes betydelig politisk handlingsrom for en slik lov innenfor internasjonale avtaler som Norge har inngått, sier Eriksen.

Den gamle ervervsloven påla større selskaper å rapportere eierskapsendringer til staten.

Næringsministeren vil foreløpig ikke kommentere hvordan den nye loven skal utformes i detalj. De tre regjeringspartiene har tidligere vært uenige om hvordan en lov mot nedleggelser skal utformes.

SV har tatt til orde for at en ny ervervslov skal stille krav til bedriftseiere om å åpne for salg før lønnsomme arbeidsplasser legges ned.

– Balanse

Koalisjonspartner Sp understreker imidlertid staten ikke må pålegge næringslivet restriksjoner som hindrer utøvelse av eierskap.

– Det kan være riktig å vurdere pålegg om salg. Men vi er samtidig opptatt av at eiere ikke fratas ansvaret for eierskap. Vi vil heller ikke skape ordninger som gir problemer med egenkapitaladgang. Ulike synspunkter må avveies, sier Lars Peder Brekk (Sp), den nye lederen av Stortingets næringskomité.

Ingen myk start

Odd Eriksen, kanskje Stoltenberg-regjeringens største overraskelse, stilte morgenfrisk som innleder p BI-konferansen på første arbeidsdag klokken 9.00

Tema for konferansen var «Innovasjon og lederskap i praksis». Eriksen varslet et mer aktivt statlig eierskap.

– For meg er det ingen myk overgang i denne jobben. Det er bare å overta. Når først går inn i en jobb, så er det bare starte, fastslo Eriksen.