• Når det står så dårlig til på meningsmålingene for Arbeiderpartiet, er det i stor grad selvforskyldt, sier Jens Stoltenberg.

Den tidligere statsministeren har ikke tro på «enkle og fikse grep» for å komme ut av den politiske hengemyren.

— Det eneste som nytter er hardt arbeid, og at Ap blir klarere og lettere å kjenne igjen, sier han.

Dette er i korte trekk noe av det viktigste i budskapet fra Jens Stoltenberg når han i helgen kommer til Ullensvang for å oppmuntre sine partifeller.

Foran fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet advarer han mot å fortsette med selvplagingen og å «dyrke nederlaget», som han sier.

— Stemningen i partiet er heldigvis i ferd med å snu, og jeg merker en forståelse for at det er på høy tid at vi slutter å ødelegge for oss selv.

- Vi er flinke til å telle!

Når Bergens Tidende går Stoltenberg på klingen for å få vite hva han konkret akter å gjøre for å få partiet opp av hengemyren, er det først og fremst sosialpolitikken han viser til.

— Vi må bli klarere og tydeligere på kjerneverdiene som kjennetegner velferdsstaten. Hittil har vi vært flinke til å telle antall nye barnehageplasser og nye plasser i eldreomsorgen. Nå må vi bli flinkere på innhold og kvalitet.

— Dessuten må vi gjøre noe aktivt for at folk skal få de offentlige tjenester som skal til for å greie seg selv. Det behøver ikke alltid koste så mye. Et eksempel er flyktninger som må få mer hjelp til å komme i jobb fremfor å bli gående på sosialstøtte, sier Arbeiderpartiets nestleder.

Stolt over reformer

Stoltenberg nevner videre at han ønsker å ha lavere skatt på lave inntekter. Han vil ikke konkurrere med Høyre om lavest mulig skatt, men Arbeiderpartiet vil ha rettferdig skatt, understreker han.

— Vi har likevel ingenting å skamme oss over etter de sytten måneder vi satt med regjeringsansvaret. Jeg er tvert imot stolt over de viktige reformene vi gjennomførte, innenfor bl.a. helse- og skolesektoren.

— Men velgerne verdsatte det ikke?

— Nei, men vi skal uansett være fornøyd med det vi fikk gjennomført. Det er som ofte slik at velgerne avgir ikke stemme i takknemlighet for det et parti gjorde i går. Det er bare slik, sier han og er overbevist om at Bondevik-regjeringen må være forberedt på det samme.

Brukt opp KrFs penger?

KrF vil i hvert vil få blø.

— Fra Arbeiderpartiets side vil vi etter hvert få mer kraft og overskudd til å avsløre regjeringens svake sider, ikke minst innenfor distriktspolitikken som har fått det største kuttet noensinne. Høyre har jo allerede brukt opp Kristelig Folkepartis penger!

— Det må du utdype?

— Vi ser det bl.a. innen oppdrettsnæringen som får mindre støtte enn i vår regjeringstid. Forskningen er rammet, og fraktutjevningen fjernet. Dette går igjen på andre områder, som for eksempel at langtidsledige har fått det vanskeligere. Aetat blir bygget ned. Dessuten har regjeringen valgt feil retning i boligpolitikken.

Rett mann som ny leder?

— Er du ikke det minste i tvil om du har de rette forutsetninger for å bringe partiet på fote igjen?

Jens Stoltenberg nøler litt før han svarer:

— Jeg har vært en del av partiledelsen i ti år, så jeg er selvsagt beredt til å ta ansvar for det som er skjedd. Før 2001 hadde vi et dårlig kommunevalg to år før.

— Jo, jeg har tenkt mye, jeg, og det skal jeg fortsette med. Men det er valgkomiteen som skal få svar på om jeg er kandidat som partileder.

Det beste rådet

— Du har antydet at det ikke er aktuelt med regjeringsskifte i denne perioden. Det er en utrolig defensiv holdning av Stortingets største opposisjonsparti?

— Jeg ser ikke store muligheter for et skifte med den sammensetningen Stortinget nå har. Derfor er vi ikke på regjeringsjakt. Men jeg kan være enig i at det vil være feil av det største partiet å utelukke noe.

— Hva er det beste rådet du har fått i denne tunge tiden etter valget?

— Det er å være meg selv, gjøre det jeg mener er riktig, og ikke snu kappen etter vinden.