I årets trusselvurdering slår PST fast at miljøet fremstår som uorganisert og med redusert medlemstall.

Informasjonssjef Trond Hugobakken i Politiets sikkerhetstjeneste sier til Dagbladet at politiets aktive og forebyggende arbeid over flere år har svekket miljøet