På vei inn til NHOs årsmiddag, avviste olje— og energiminister Odd Roger Enoksen overfor NRK at det kan bli snakk om at staten stemmer nei til avtalen hvis det fusjonerte selskapet får et navn regjeringen ikke liker.

– Dette er overhodet ingen problemstilling. Det er ikke den type spørsmål som skal velte en så viktig fusjon, sa Enoksen. Han ville ikke ha noen personlig oppfatning av hva navnet skal være, og han var heller ikke sikker på at regjeringen som sådan vil mene noe om navnesaken.

– Men hvis vi som største eier bestemmer oss for å ha en oppfatning, vil vi gi styrene i de to selskapene et signal om det i god tid før avtalen skal vedtas på generalforsamlingene, sa olje- og energiministeren.

Hydro-sjef Eivind Reiten sa torsdag at det ikke er snakk om at noen skal bøye av, men at det er inngått en avtale med mange punkter, der er navnet på det fusjonerte selskapet er ett av dem.

– Styrene ble enige om at selskapet skal gis et nytt navn for å sikre en mest mulig likeverdig start, sa Reiten til NRK.

Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe sa torsdag kveld at staten nok ikke vil bruke rå makt, men kanskje heller friste Hydro-styret med innrømmelser og fordeler som gjør at navnesaken blir droppet.

Enoksen understreket at det er styrenes ansvar å legge fram saken for generalforsamlingene, og at staten som eier, på linje med alle andre eiere, vil vurdere det forslaget som legges på bordet.

¿ Striden om hva det nye storselskapet på norsk sokkel skal hete, vil ikke velte fusjonsavtalen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet, sier Odd Roger Enoksen
Åserud, Lise