Under et åpent møte som Bergen Brannkorps Forening arrangerte i Grønneviken i Bergen i går kveld, hadde Davidsen tre krav til den nye regjeringen:

For det første forventer han at Stoltenberg ikke gjennomfører den nye arbeidsmiljøloven fra nyttår av. En lov som blant annet åpner for 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling og mer bruk av midlertidige kontrakter. På disse områdene forventer Davidsen full revers.

For det andre forventer han at regjeringen satser langt sterkere på bruk av heltid. Det siste kravet er flere kompetansegivende tiltak.

Kan ikke overstyre Bergen

Davidsen advarte de fremmøtte mot å tro at Stoltenberg kunne reversere privatiseringen av kommunale tjenester i Bergen.

— Også den nye regjeringen må ha respekt for det folkevalgte flertallet her i byen. De vil ikke kunne gripe inn og overstyre deres politikk på dette området. Men vi må forvente at regjeringen vil bruke mer penger på kommuneøkonomien. Da fjerner man også noe av det sterkeste presset for å privatisere.

Davidsen trakk de lange utviklingslinjer da han skulle begrunne sin sterke motstand mot privatisering.

Må ha plass til flere

— Arbeidslivet var kanskje ikke så effektivt tidligere som nå. Men det var plass for alle, ikke bare for dem som fungerer 130 prosent. Når vi nå har 700.000 personer utenfor arbeidslivet, er det ikke de som er syke - det er arbeidslivet som er blitt sykt, og det må vi gjøre noe med.

Davidsen forventer tiltak fra den nye regjeringen som kan føre folk fra trygdebudsjettet og tilbake til arbeidslivet igjen. Han mener privatiseringstiltakene rundt om i kommunene bare skaper utrygghet og at all omorganiseringen bidrar til at stadig flere slutter arbeidsdagen med en følelse av å ikke ha gjort en kvalitetsmessig god jobb.

— Det er blant annet derfor vi trenger offentlig styring av kommunale tjenester som korrektiv til markedet i hele næringspolitikken, sa Davidsen.