— Man kunne ønske at disse tjenestene var gratis, men det er naturlig å ta betalt for tjenester man yter, særlig for private selskaper.

Refvik forklarer kostnadsøkningen med økt bruk av nye metoder, kombinert med generell prisstigning.

— Når hvert enkelt politidistrikt dekker utgiftene, får vi en mer fornuftig vurdering av bruken. Det er en bedre ordning enn en sentral pott. Midlene går uansett over samme budsjettkapittel, så sånn sett spiller det ingen rolle.

— Er det fare for at saker som kunne vært løst ikke blir oppklart fordi politiet vil spare penger?

— Jeg tror ikke det er noe alvorlig problem. De som leder etterforskningen må avgjøre dette ut fra en faglig vurdering. Samtidig tror jeg en del metoder, som DNA-analyse og kommunikasjonskontroll, kunne vært utnyttet i større grad enn i dag.