• Per og moren hadde et så tett og nært forhold at de nesten ikke trengte å snakke sammen for å forstå hverandre, sier Veronica Orderud.

ERLEND FRAFJORD

Veronica Orderud startet forklaringene i dag med å fortelle om ektemannen Pers forhold til hans avdøde foreldre, Marie og Kristian, slik hun opplevde det. Veronicas forsvarer, Frode Sulland, står for utspørringen.

— Det var et godt forhold mellom Per og foreldrene. De var selvsagt uenige om ting vedrørende gårdsdriften, men aldri om familiære forhold.

— Klaget Per noen gang til deg om uenigheter med faren?

— Nei, aldri.

Veronica forteller at Per hadde et spesielt godt forhold til moren sin, selv etter at han fikk sin egen bolig.

— Per var oppe hos dem og spiste middag. Dersom han ikke kunne, var Marie nede med mat. Hun hentet også klær som hun vasket for sønnen. Per og Marie kunne forstå hverandre nesten uten å snakke sammen, forteller Veronica.

Hun forteller videre at Kristian hadde et anstrengt forhold til noen naboer.

Deretter spurte Sulland om Marie og Kristians forhold til Anne Orderud Paust og Per Paust.

— Det var ikke noe særlig nært forhold. De var sjelden på Orderud. Men det var heller ikke helt lett å forstå hvordan relasjonene fungerte. Anne var en stille og rolig dame som ga lite av seg selv, sier Veronica Orderud.