• Namsretten i Oslo så ikke Brennpunkt-programmet om NOKAS-saken og politimetoder som de stanset tirsdag, sier NRKS advokat Jon Wessel-Aas.

— Namsretten har ikke hatt noe produkt til gjennomsyn, og det var heller aldri aktuelt å lage et forhåndsprodukt som retten kunne se gjennom. Det blir meningsløst å lage et eller annet bare for at retten skal kunne foreta en vurdering, hvis det ikke er det ferdige produktet man skal publisere. Et pålegg om å utlevere noe som ikke er ferdig, ville virkelig gjøre domstolen til en redaktør. Redaktørene i pressen skal avgjøre hva som sendes, og i ettertid har domstolen adgang til å vurdere det som er gjort, sier Wessel-Aas.

Det skal være en navngitt person i programmet som har bedt om at programmet ble stanset. Klageren mener, ifølge Aftenposten, at Brennpunkt-programmet inneholder opplysninger som kan sette vedkommendes liv i fare.