Oslo tingrett mener Anders Behring Breivik kan holdes fengslet i ytterligere 12 uker, men at medieforbudet opphører om fire uker og at han nå underlegges brev— og besøkskontroll i motsetning til brev- og besøksforbud.

Det fremgår av kjennelsen som ble lest opp i Oslo tingrett litt over klokken 13 mandag.

Behring Breivik ble varetektsfengslet for nye 12 uker. Åtte av ukene med brev -og besøkskontroll og fire uker med medieforbud.

- Har holdt tilbake opplysninger

Tingretten viste til at den terrorsiktede 32-åringen har har erkjent å ha gjennomført bombespreningen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

— Når det gjelder siktedes motiv så viser retten til det han har forklart i det første fengslingsmøte og i senere politiavhør. Retten mener det er tilstrekkelig bevist at han hadde et terrorforsett, sa tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

Nesheim viste så til at påtalemyndigheten har bekreftet at det ikke er holdepunkt for å si at Behring Breivik hadde medhjelpere, men politiet bemerker at dette punktet fortsatt etterforskes. Dommeren viser til at etterforskningen er langt fra avsluttet, og at politiet fortsatt er i en innsamlingsfase. Vilkårene for fengsling er til stede.

— Siktede har i politiavhør holdt tilbake opplysninger knyttet til person og nettverk, noe som gjør det vanskelig og tidkrevende for politiet å avgjøre om han har hatt medhjelpere under planleggingen eller gjennomføringen av handlingene, sa Nesheim.

Retten fant videre at bevis kan bli forspilt dersom siktede blir løslatt.

Lemper på fengslingsforholdene

Retten mener det foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken mot siktede. Siktede har erkjent og gjennomført terrorhandlinger mot Regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Retten mener at sterke samfunnsmessige hensyn tilsier fortsatt fengsling av siktede.

Politiet ønsket at Behring Breivik skulle ha brev -og besøkskontroll og medieforbud i 12 nye uker. Det ga Oslo tingrett dem ikke fullt ut medhold i.

— Retten kan ikke se grunnlag for restriksjoner i hele fengslingsperioden. Retten vil forlenge medieforbudet i fire uker, og vil forlenge brev- og besøkskontroll i åtte uker. Dette fordi faren for bevisforspillelse vil avta utover perioden, sa tingrettsdommeren.

Det betyr i praksis at det blir lempet på Behring Breiviks fengslingsforhold. Han i praksis sittet helt isolert frem til nå.