Les den politiske avtalen til Frp og H her!

— Ingenting er klart før alt er klart, nå er nesten alt klart, sier Solberg på pressekonferansen.

Det som mangler er hvilke personer som skal ikle de forskjellige statsrådspostene.

Hun sa plattformen er bygget på samarbeidsavtalen med KrF og V.

— Som mindretallsregjering er vi opptatt av godt og avklart samarbeid med Stortinget.

Det viktigste formålet i forhandlingene er ikke balanse mellom Frp og H sine programmer, men løsningene landet trenger, sier Solberg.

— Vi presenterer svar på noen av de største utfordringene Norge står overfor.

Presenterer prosjekter

Hun sier de har samlet sammen åtte prosjekter som går på tvers av departementer. De består av større og mindre saker, men skal peke ut retningen Norge skal ta de kommende årene, sier Solberg til de fremmøtte.

— I dag kan jeg slå fast at vi tar med oss partiets grunnsjel og verdigrunnlag inn i regjeringen, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun sier det ikke har handlet om å gå i regjering for å gå i regjering, men for å få til endring.

— Denne plattformen viser at vi holder ord om det, mener Jensen.

Hun påpekte at de ikke fikk gjennomslag for alt de ønsket, med 16.3 prosent oppslutning. Samtidig minnet hun velgerne og Frp`erne om at ting vil ta tid, og at de ikke får endret alt på en gang.

Solberg sier de vil ha mer tillit til folk enn det den avtroppende regjeringen har.

— Vi skal være en regjering for hele landet. Vi skal desentralisere mer makt. Den beste politikken kommer nedenfra og opp.

De åtte prosjektene

Her er de åtte prosjektene som H og Frp la frem i dag:

Les alle sammen ved å trykke på denne lenken!

 • Styrke norsk konkurransekraft: Ved å redusere skattene, som formueskatten. Samt heve minstefradraget. Innføre et skattesystem som gjør at det lønner seg å jobbe. Det skal komme en kraftsats for kunnskap og innovasjon
 • Avbyråkratisere: Regjeringen skal ha sterkt fokus på forenkling og avbyråkratisering. Redusere skjemaveldet i norsk næringsliv. Skal redusers med 25 prosent i regjeringsperioden. Bruke mer private og ideelle
 • Realisere kunnskapssamfunnet: Yrkesfagsløfte. Legge til rette for at høyskoler og universiteter skal bygge sterke fagmiljø. Norge skal få universitetsmiljø i verdensklasse. Stimulere næringslivet til å forske mer, gjennom skattefunnordninger og andre ordninger.
 • Trygghet: Jensen presenterte punktene på dette området. Det handlet om å sørge for mer politiberedskap over hele landet. Det kKommer innstramninger på famileinnvandring, og lukkede asylmottak.
 • Veiutbygging: Nytt veiselskap skal sikre utbygging, drift og finansiering med statsfinansiering. OPS skal brukes. Et infrastrukturfond etableres med 100 milliarder hvor avkastningen skal brukes på infrastruktur. Det kommer også sterkere kollektiv og jernbane. I fremtiden blir bompengebelastningen lavere enn hva den har vært til nå. - Frp skulle gjerne hatt mindre bompenger, men vi skaffer nå mindre bompenger og mer vei, sier Siv Jensen.
 • Helse: Denne regjeringen skal løfte eldreomsorgen slik at alle som trenger den skal få den når de trenger den. Rus og psykiatri skal prioriteres høyere. Rus og psykisk helsevern skal hver for seg ha en årlig vekst som er høyere enn somatiske tjenester.
 • Sosialt sikkerhetsnett: Mer oppfølging og forpliktelse overfor barn som det offentlige har tatt ansvar. Man skal kunne kombinere jobb i perioder med psykiske problemer i større grad.
 • Ny kommunereform: Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robustekommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses.

Et område som ikke er nevnt spesifikt er klima. Det fikk partiene spørsmål om på pressekonferansen.

— Klima ligger godt omtalt i dette dokumentet. Vi har sagt til KrF og Venstre at vi skal forsterke klimaforliket, svarer Solberg.

Den nye regjeringen vil ikke tallfeste det norske bistandsnivået. De varsler samtidig sterkere krav til kontroll og kortere bistandsavtaler med u-land.

Satser på samferdsel

I plattformen kommer det frem at H og Frp-regjeringen går inn for å halvere planleggingstiden for veg og jernbane.

De skal organisere større vei- og jernbaneprosjekter som OPS, altså offentlig privat samarbeid. En større del av avkastningen fra Oljefondet skal investeres i veier, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. De skal også gjøre det mer attraktivt for utenlandske entreprenører å leggge inn anbud på norske samferdselprosjekter.

Sørge for en forpliktende finansiering av kollektivløsninger i de største byene, fortrinnsvis gjennom å gi statlige investeringstilskudd på 50 prosent av kostnadene.

Andre saker

En rekke andre større og mindre saker legges frem i plattformen:

 • Regjeringen vil gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll.
 • Åpne for begrenset alkoholsalg direkte fra nisjeprodusentene.
 • Gjøre jordbruket mindre avhengig av statlige overføringer, redusere kostnadsnivåret og gjøre budsjettstøtten mer produksjonsrettet og mindre arealavhengig.
 • Innen fiskeripolitikken vil regjeringen åpne for økte antall konsesjoner i oppdrettsnæringen, øke totalt tillatt biomasse(antallet fisk) i eksisterende konsesjoner.
 • Regjeringen vil lovfeste nettolønnsordningen innen skipsfarten.
 • Over tid skal pressestøtten omlegges og reduseres. Lilkestille papiraviser og e-aviser gjennom en felles lav momssats. De skal urdere alternative betalingsordninger for å finansiere NRK.
 • Regjeringen vil innføre fri konkurranse for post og pakketjenester, og oppheve reservasjonene mot EUs postdirektiv

Historisk dag

— Jeg er glad for at vi har kommet frem til gode løsninger, sa Norges kommende statsminister Erna Solberg på vei inn til pressekonferansen.

— Det er en historisk dag dette, sier Frp-leder Siv Jensen.

Det var en enstemmig votering over regjeringsplattformen i Frp sitt landsstyremøte i dag.

Mobiltelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr måtte legges bort utenfor møtelokalene da de borgerlige politikerne gikk inn for å høre hva lederne deres har kokt sammen av regjeringssamarbeid etter en uke med forhandlinger.

Høyres stortingsgruppe og Frps stortingsgruppe og sentralstyre benket seg i hvert sitt rom, men vegg i vegg, for å gå gjennom dokumentet som partiledelsene har jobbet med siden tirsdag i forrige uke.

Holder ut

Høyres og Frps stortingsrepresentanter kjørte buss sammen til Sundvollen der de mandag kveld sier ja eller nei til utkastet til regjeringsplattform.

På veien ble det sunget "Seiern er vår".

Nyinnvalgt stortingsrepresentant fra Hordaland, Peter Christian Frølich (H), er klar for fire år med regjeringssamarbeid med Frp.

— Holdt jeg ut denne bussturen så skal jeg klare å holde ut i fire år også, sier han og humrer.

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, er blant dem som følger dagens resultater med ekstra interesse. På spørsmål om hvilke forventninger han har, svarer han følgende:

— Det er ikke noe mer hokus pokus enn at samarbeidsavtalen de har med oss og KrF må vises igjen. Samtidig vil vi ha et særlig øye til alt som har med klima, miljø og kollektivtrafikk, da med ekstra statlig medfinansiering.

Breivik forventer også en satsing på kunnskap, og da spesielt med tanke på den høyere utdanningen.

Hvilke forventninger har du til Frp og Høyre i regjering? Diskuter under!