— Konduktørene er snart de eneste som har direkte kontakt med kundene. Derfor får vi mer kritikk fra kundene, sier Sørmoen til Hamar Arbeiderblad.

Selv om mange av jernbanens problemer kan tilskrives Jernbaneverket, er det gjerne konduktørene som må unngjelde når klagene kommer. Kundene har nemlig vanskelig for å skille mellom NSB og Jernbaneverket, påpeker konduktørenes tillitsmann.

— Arbeidsmiljøet er blitt så forsuret av negative kommentarer at flere konduktører har brutt sammen, sier Knut Bjørnar Sørmoen.

NTB