• Jeg tror ikke vi samlet gir noe dårlig tilbud til denne gruppen, sier NAV-direktør Erik Oftedal.

Direktøren for arbeid og aktivitet fremhever at NAV har styrket kompetansen på psykiske lidelser de siste årene, og derfor er rustet til å ivareta senskadede FN/NATO-veteraner.

— Men klart vi kunne hatt ytterligere spisset kompetanse på denne gruppen.

— Hvorfor må det være sånn at veteraner med alvorlige senskader stadig må forholde seg til nye saksbehandlere og repetere sine historier og lidelser gang etter gang?

— Det skal ikke være slik. Det er klart fra vår side at personer med behov for langvarig og sammensatt bistand fra NAV skal ha én fast kontaktperson. Hva som har skjedd i saken dere referer til, det vet jeg ikke.

Skal bli bedre

— Veteraner sier dokumentasjon forsvinner i NAV-systemet, så blir de selv sendt ut for å lete etter nye papirer. Hva gjør at sånt kan skje?

— Det skulle ikke vært slik. Vi jobber nå aktivt for å kunne hente inn opplysninger elektronisk, slik at brukeren skal slippe å hente inn dokumentasjon, for eksempel fra et apotek. Innen ett år vil medisinske opplysninger kunne hentes inn elektronisk av NAV.

— Hva synes du om tilfellet med veteranen som må ha advokat for å mestre kontakten med NAV?

— Det er beklagelig at vi ikke har klart å bygge tillit til bruker. Det er tegn på at vi ikke ivaretar brukerens interesser godt nok. Slikt skal ikke forekomme.

Begrenset gruppe

— Mange senskadede veteraner mener NAV ikke er tilpasset det de sliter med. Hva synes du om det?

— Mennesker med posttraumatiske stresslidelser knyttet til krigssituasjoner er en såpass begrenset brukergruppe at vi ikke har eget miljø for akkurat det. Men vi har ansatte med erfaring fra å jobbe med folk som har vært gjennom alvorlige traumatiske situasjoner. Vi har ellers kontakt med det som finnes av kunnskapsmiljøer og lytter til medisinske miljøer brukerne har vært i kontakt med.