Mutasjonen har trolig skjedd i kroppen til noen svært få av dem som er blitt smittet av den vanlige virusvarianten, men helsemyndighetene vet ikke hvorfor. Mutasjonen er funnet hos tre personer av 70 som er undersøkt. To av dem er blant de første som døde av svineinfluensa i Norge. Den tredje var svært syk, og fikk behandling i intensivavdelingen ved et sykehus. Vedkommende er nå frisk igjen, ifølge helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

De tre personene har ikke hatt noen kontakt, men tilfellene av mutasjon er identiske.

Farligere, men ikke alarmerende

Selv om det muterte viruset er funnet i bare tre personer, er mutasjonen i seg selv en viktig forandring som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har lett etter. Mutasjon betyr en liten forandring i virusets egenskaper.

-Vi synes ikke dette er alarmerende, men mutasjonen er potensielt sett alvorlig hvis det muterte viruset kan smitte mellom mennesker. Det vet vi ikke om det kan, men vi undersøker nå om dette forekommer hos andre personer i Norge, og vi undersøker hvilke egenskaper dette muterte viruset har, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Årsaken er at det muterte viruset ser ut til å være farligere enn det vanlige. Det kan feste seg veldig langt nede i lungene og forårsake alvorlig lungebetennelse. Virus kan ikke behandles med antibiotika.

-Er dette muterte viruset farligere?

-Det er potensielt sett farligere. Hvis det smitter mellom mennesker, vil det være mye farligere enn det viruset vi har nå. Hvis det ikke smitter mellom mennesker, er det ikke farligere for befolkningen, sier Stene-Larsen.

Skjønnsmessig vurdering

Helsemyndighetene sier vaksinen vil ha effekt også mot det muterte viruset.

-Hvordan kan dere vite det?

-Det er knyttet til en skjønnsmessig vurdering av hvor på viruset denne mutasjonen befinner seg. Den befinner seg ikke på de punktene som er lettest tilgjengelig på overflaten av viruset, og det er der vaksineeffekten, eller immuniteten, har sine angrepspunkter, forklarer helsedirektør Larsen.

Norge har høyere dødelighet

Norge er blitt hardere rammet av svineinfluensa enn mange andre land. Spesielt bekymret har myndighetene vært over det som har virket som en større dødelighet. Og kanskje kan mutasjonen bidra til å forklare noe av det.

-Jeg tror ikke man skal ta dette som informasjon som gjør denne pandemien mer alvorlig. Vi vet allerede at mens 99,9 prosent får mild sykdom, så er det noen som får en veldig alvorlig sykdom. Det kan være at enkelte får en alvorlig sykdom fordi de har en mutasjon av viruset. Så dette kan være en forklaring på det vi allerede ser i dag. Men det er også slik at vi har undersøkt åtte av dem som er døde, og det er bare to av dem som har mutasjonen. Det er derfor ikke nødvendig med denne mutasjonen for å få en alvorlig sykdom, sier Larsen.

Frykter du det muterte viruset?