Kunnskapsminister Øystein Djupedals ønske om å droppe bordbønnen foran skolelunsjen møter ikke entusiasme hos forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet. Han er usikker på om Djupedals holdning er et uttrykk for misforstått toleranse.

— Hadde han spurt meg om en kan synge «O du som metter liten fugl, velsign vår mat o Gud» før elevene spiser skolematen, ville jeg ha svart at ordningen er flott. For da kan både jøder, muslimer og kristne takke Gud, sier Ghozlan til Vårt Land.

Han understreker imidlertid at situasjonen blir en annen om salmene og versene refererer til Jesus som Gud.