Oslo kommune mener å ha blitt påført et tap på nesten 4 millioner kroner som følge av ranet av Munch-bildene. Beløpet inkluderer utgifter til restaurering av skader på «Skrik» og tapte billettinntekter i perioden museet var stengt.

Men forsvarsadvokat Per Sjong Larsen mener saken ikke er så ensidig. Han viser til at Munch-museet har hatt mange flere besøkende nå enn før ranet, og at prisstigningen på Munchs kunst den siste tiden utelukkende skyldes ranet.

Han får støtte fra kunsteksperter.

– Visst var Munch godt kjent også tidligere, men det handler om å bli sett som kunstner. Det har betydning at «Skrik» nå trolig avbildes oftere enn Leonardo da Vincis «Mona Lisa». Maleriet skriker mot oss også som gjenganger i tegneserier. Når de dyreste Picasso-bildene omsettes for nær en milliard kroner, så kan derfor alt skje på en Skrik-auksjon. Det er stadig flere som har råd til å bruke en av sine milliarder til et slikt trofé, sier daglig leder Lars Forsberg i Blomqvist Kunsthandel til Aftenposten.

Førstekonservator Magne Bruteig ved Munch-museet understreker at «Skrik» ikke er til salgs. Men han konstaterer at spesielt gode grafiske trykk som før ranet gikk for 5 millioner kroner, nå går på auksjon for det dobbelte og enda mer. Han vet ikke om ranet alene har ført til den voldsomme prisøkningen.

MER VERDT: Bildene er verdt ennå mer enn før de ble ranet, mener advokat Per Sjong Larsen.