Påstand står mot påstand etter at arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (A) fredag presenterte den nye utlendingsloven som skal tre i kraft fra 2010.

Mens statsråden mente at en person som Krekar både vil få meldeplikt og trolig anvist et bestemt sted å bo, tolker Fremskrittspartiet konsekvensen av loven annerledes:

Blir omdefinert

— Personer som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, men som ikke kan utvises fordi de angivelig utsettes for risiko i mottakerlandet, skal ifølge loven bli omdefinert som «flyktninger». Mulla Krekar vil dermed få det tryggere og sikrere enn han har det i dag, hvis denne loven blir vedtatt og han fortsatt er i Norge, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen som er innvandringspolitisk talsmann for Frp.

Bjarne Håkon Hanssen legger derimot vekt på at loven gir politiet adgang til å ta i bruk nye tvangsmidler mot personer som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge. Det kan blant annet bli aktuelt med internering. Dessuten er det et nytt virkemiddel hvis man må nøye seg med å anvise et bestemt bosted.

- Ytterligere liberalisering

Amundsen, som representerer Troms, vender tommelen ned for det aller meste i den nye utlendingsloven. Han hevder at den betyr ytterligere liberalisering av flyktning- og asylpolitikken her til lands.

— Jeg hadde virkelig ventet mer effektive tiltak for å hindre familiegjenforening og tvangsekteskap, for det er på disse områdene de store tallene for økt innvandring ligger. Resultatet er jo at Arbeiderpartiet bare har adoptert SVs innvandringspolitikk, sier Amundsen.

Han er fremfor alt skuffet over at det ikke blir noen aldersgrense for å demme opp mot tvangsekteskap, bare en inntektsgrense på ca. 200.000 kroner for dem som henter ektefelle i utlandet (utenfor EØS-området).

— Resultatet av dette inntektskravet blir bare at unge mennesker drives ut i arbeidslivet og ikke sikrer seg utdanning. Det er ensbetydende med at Arbeiderpartiet fremmer det gamle klassesamfunnet, sier han.

— Bjarne Håkon Hanssen har ofte tøffet seg, og av og til høres han ut som om han er en av oss. Men skinnet bedrar, for i praktisk politikk oppfører han seg som en SV-er, sier Frp-talsmannen.

Venstre mer positiv

Nestlederen i Venstre, Olaf H. Thommessen, er langt mer positiv til den nye loven enn Frp-politikeren. Det er fremfor alt forslaget om å utvide flyktningbegrepet som må noteres på plussiden, mener han. Dessuten er det meget positivt at barns rettigheter blir styrket.

— Derimot er det skuffende at visumreglene strammes inn, slik at det blir vanskeligere å invitere for eksempel en kompis på besøk fra utlandet. I tillegg savner jeg ordningen med såkalt «kjærlighetsvisum», der folk får være her i landet på besøk noen måneder, fortsetter Thommessen.

På den andre siden er han skuffet over at det ikke er nevnt noe om arbeidsinnvandring i den nye loven.

— Hvordan reagerer du på inntektskravet om 200.000 kr. i inntekt for å gifte seg med en utlending?

— Det er ikke noen stor sak. Det er bare en liten utvidelse av dagens ordning, sier Thommessen.

FÅR DET BEDRE? - Mulla Krekar vil få det tryggere og sikrere enn han har det i dag, hvis den nye utlendingsloven blir vedtatt og han fortsatt er i Norge. Det mener stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann for Frp.
scanpix