— Gapestokk som en generell karakteristikk av norske medier er dypt urettferdig. Det burde hun vite, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund til NTB.

Märtha Louise snakker åpent ut om den svært mye omtalte engleskolen Astarte Education og hennes forhold til engler i NRK lørdag.

— Media eksisterer jo som en slags gapestokk hvor man bare kan si hva man vil om hvem som helst. Det har jeg opplevd i mange deler av livet mitt. Det er jo ikke bare nå, sier Märtha Louise til NRK.

Kokkvold viser til at norsk injurielovgivning, samt pressens egne etiske retningslinjer skal hindre at dette skjer. Samtidig peker Kokkvold på at prinsessen selv har valgt å gå ut offentlig med sitt forhold til engler.

— Vi lever altså i et åpent samfunn der dette vekker oppmerksomhet og dermed debatt. Gjennom mediene er det formidlet sterk kritikk, hun er blitt raljert med og latterliggjort av noen og støttet av andre. Hvis hun forventet at alle skulle så å si delta i englekoret, må hun ha hatt svært urealistiske oppfatninger om dette, sier Kokkvold til NTB.

FORSVARER PRESSEN: - Gapestokk som en generell karakteristikk av norske medier er dypt urettferdig, sier Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.
Roald, Berit