Som BT skrev i januar, har forsøk med en ny renseteknologien vært svært vel-lykket. I går ble opplysningene bekreftet av det britiske miljødirektoratet (Environment Agency) overfor Statens strålevern.

— Dermed går det mot en varig stans i utslippene av Technetium-99 fra Sellafield-anlegget, fastslår Statens strålevern i en pressemelding. Den endelige bekreftelsen fra den britiske regjeringen om endelig stans i utslippene lar imidlertid vente på seg.

«Mulig gjennombrudd»

Miljøvernminister Børge Brende tør heller ikke slippe jubelen helt løs.

— Dette er et mulig gjennombrudd, un-derstreker statsråden.

Fra offisielt britisk hold blir det også fremholdt overfor BT at den politiske avgjørelsen først blir fattet etter en grundig vitenskapelig basert evaluering av renseforsøket.

Børge Brende ser nå med stor forvent-ning frem til at britiske myndigheter tref-fer sin endelige beslutning, trolig i månedsskiftet mars/april. Han gleder seg over at de faglige og politiske motforestillingene i Storbritannia mot forsøket, ikke lenger er til stede. Den britiske regjeringen stanset i fjor sommer utslippene av det radioaktive stoffet Technetium-99. Den midlertidige utslippsstansen gjelder i ni måneder, mens den nye rensemetoden ble utprøvd.

Den såkalte TPP-metoden gjør det mulig å rense technetium fra det flytende radioaktive avfallet, som deretter støpes inn i betong og lagres i underjordisk deponi.

Brende-triumf I en årrekke har Technetium-99 blitt sluppet urenset ut fra det statseide atomgjenvinningsanlegget ved Irskesjøen. Siden 1994 har utslippene ført til en kraftig økning i de radioaktive nivåene langs Norskekysten. Skulle den britiske regjeringen gå inn for permanent utslippsstans, vil det være en stor politisk triumf for miljøvernminister Børge Brende. Han har frontet et kraftig norsk press mot Sellafield-utslippene, og tidligere truet Storbritannia med søksmål om ikke den radioakti-ve forurensningen opphører.

I morgen arrangeres det en rundebordskonferanse i London om Sellafield-utslippene i regi av Bellona og aksjonen «Lofoten mot Sellafield».

Miljøvernminister Børge Brende deltar på konferansen, i likhet med flere stortingsrepresentanter og representanter for det britiske miljødirektoratet.

PROTESTENE HAR FØRT FREM: Det går mot en varig stans i utslippene av Technetium-99 fra Sellafield-anlegget, fastslår Statens strålevern i en pressemelding.