Beskjedenhet er ikke lenger en dyd. Når dagens middelaldrende blir eldre, kommer de til å ha en annen livsstil og mentalitet enn 70-79-åringene har i dag.

Det viser en undersøkelse blant 5589 personer i alderen 40-79 år i 30 norske kommuner, som NOVA (Norsk institutt for forskning, om oppvekst, velferd og aldring) har gjort for Helse— og omsorgsdepartementet. I 2020-2025 slår eldrebølgen inn for fullt. Da vil det være ca. 420.000 70-80 åringer i Norge, mot rundt regnet 280.000 i dag.

Dagens 40-50-åringer stiller større krav og er mer individualiserte enn dagens eldre. Egen pc på rommet, og å velge hvem man vil bo sammen med, er noe de kan komme til å kreve.

Gjør som de selv vil

Mest av alt ønsker de ifølge rapporten å gjøre som de vil, når de vil, slik de er vant til nå.

Å nyte livet, skjemme seg bort og dele opplevelser blir viktigere. Dagens eldre setter tradisjonelle verdier som beskjedenhet, konformitet og kollektivitet høyere.

— I dag er folk høyere utdannet, har bedre økonomi og god helse. Dette er viktige faktorer for at holdningene har endret seg, mener NOVA-forsker Britt Slagsvold, som står for undersøkelsen.

Hun sier også at når de eldre blir mer krevende, betyr det at man kommer til å få det slik man selv ønsker det.

— Tidligere har kollektive verdier dempet utrykket for egne ønsker, forteller hun.

Deprimerte

Trude Drevland (57), byråd for helse og omsorg, regner med at flere kommer til å bo hjemme lengst mulig, men tror at ideen om at alt kommer alltid til å være som en er vant til, er en illusjon.

— Flere vil lide av livsstilssykdommer. Vi røyker og drikker i større grad enn før. Dessuten vil det være flere kulturelle utfordringer når en stor gruppe innvandrere kommer på sykehjem, sier Drevland.

Dette kan føre til utfordringer for omsorgsarbeiderne.

— Antallsmessig blir det flere eldre som er deprimerte, men det skyldes bare at det kommer til å bli flere eldre i samfunnet, ikke at morgendagens eldre vil være mer utsatt for å bli deprimerte, sier Britt Slagsvold.

Mennene dårligst ut

Det er mennene som vil komme dårligst ut. Vi får færre barn, og det vil bli flere enslige eldre.

Det betyr også færre nieser og nevøer som potensielle hjelpere. Men større sosialt nettverk og venner kan ta over den uformelle hjelpen på barnløse menns eldre dager.

Undersøkelsen viser at om en har partner eller ikke, har en større betydning enn barn for hvorvidt en blir ensom eller ikke.

— Kommer eldre i større grad til å ta ansvar for egen alderdom?

— Kanskje de vil det. De vil være mer opptatt av å holde seg i god form, og liknende. De tror at de kan ordne opp, men det er grenser for hva man kan gjøre selv. Den dagen man virkelig blir skrøpelig og hjelpetrengende, vil evnene være de samme som for dagens eldre, tror Slagsvold.

- Tåler hverandre mindre

Bergen kommune holder på å avslutte arbeidet med å modernisere samtlige institusjoner. Kommunen bygger nesten bare enerom, men disse skal være mulig å slå sammen slik at en kan bo med ektefellen eller samboer.

— Individualiteten er styrket i oss. Det vil bety at vi i mindre grad vil tåle hverandres nærhet, noe som krever muligheten til å være privat, sier byråd Trude Drevland.

— Vi står fast ved at vi nå må satse sterkere på den åpne omsorgen hjemme hos folk, uavhengig om det er privat bolig eller servicebolig, sier hun.