ARNE COLLIANDER

Det var Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, som brakte temaet på bane. Han refererte til at han hadde hørt at Ole Robert Kirkemo skulle ha snappet opp opplysninger om gjerningspersonene.

— Kan du fortelle om ryktet du har hørt? spurte Sulland.

— Jeg er blitt fortalt at personer fra et jugoslavisk miljø i Oslos underverden står bak drapene, forklarte Kirkemo.

— Hvor mange skal ha utført ugjerningen? fortsatte Sulland.

— En til to personer. En mann skal ha skutt.

Ole Robert Kirkemo fortalte videre at han hadde hørt at i alt tre personer, to menn og en kvinne hadde forlatt området rundt Orderud gård i bil drapsnatten.

— Kan du oppgi navn på den som har brakt disse ryktene videre til deg? spurte advokat Sulland.

— Nei, det tør jeg ikke, sa 26-åringen.

Ole Robert Kirkemo skal for første gang ha fortalt om disse ryktene ganske nylig. Det skal ha skjedd til privatetterforsker Harald Olsen, som er engasjert av advokat Sulland.