— Folk som stiller opp som modeller til illustrasjonsfoto, bør vite hva de går til. Hårsåre kan de ikke være, sier arkivsjefen i Scanpix, Solveig Vikene.

Det er hun som driller mange av modellene og fotografene i Scanpix på forhånd.

— Jeg snakker nøye med dem, og understreker rekkevidden Scanpix har. De tenker gjerne ikke over at de kan dukke opp i nettavisene. Bruken av illustrasjonsbilder øker i nyhetssaker, spesielt i nettavisene.

For noen vil slik eksponering bli for tøff, ifølge Solveig Vikene.

— Vi må sørge for at de som stiller opp tåler belastningen med å bli brukt til veldig mange slags overskrifter. Misbruk skal selvsagt ikke skje, men det er publisistens ansvar. Ekstra påpasselig må de være med ikke å bruke barn i spektakulære vinklinger.

Solveig Vikene har også selv stilt som modell, som «deprimert kvinne», og blitt gjenkjent. I den kristne avisen Dagen dukket hun opp under tittel «Brevveksler om abort».

— Men den belastningen tåler jeg.