• Ett sted går grensen, sa Märtha i retten i dag.

Prinsesse Märtha Louise sa i retten at også hun som næringsdrivende må ha rett til beskyttelse mot å bli utnyttet kommersielt.

Er omslaget på boken «Märthas engler» reklame eller et åndsverk? Det var prinsesse Märtha og forlaget dypt uenige om i Nordre Vestfold tingrett tirsdag.

Prinsessen og hennes prosessfullmektig, advokat Cato Schiøtz, mener at bokomslaget er ren reklame og at bruken av hennes navn og bilde på forsiden er brudd på åndsverkloven, det ulovfestede personvernet og markedsføringsloven. Prinsessen krever at boken stanses inntil det foreligger en rettskraftig dom.

Men Publicom forlag i Horten som har gitt ut boken, mener boken er et åndsverk som krever beskyttelse, og vil på ingen måte stanse boken. De kan til nød strekke seg til å fjerne bildet av Märtha på forsiden, men beholde tittelen.

Ok innhold

– Vi vil ikke stanse denne bokens innhold, men vi vil stanse markedsføringen av den. Boken handler overhodet ikke om Märtha, likevel heter den «Märthas engler» og har et stort bilde av prinsessen på forsiden. Dette er kynisk markedsføring og har ingenting med ytringsfriheten å gjøre, sa prinsessens prosessfullmektig i Nordre Vestfold tingrett tirsdag.

Tingretten skal ta stilling til om den midlertidige stansen av boken skal stå ved lag. Dersom partene ikke blir enige og prinsessen ønsker en endelig stans av boken, må hun gå til en alminnelig rettssak med hovedforhandling og dom som kan ankes helt opp til Høyesterett.

Historisk

Det ble skrevet historie da prinsesse Märtha Louise møtte i retten tirsdag. Det er første gang noen av de kongelige er i en rettssak. Under sin partsforklaring sa prinsessen at hun har en ganske høy terskel for å tåle det som blir sagt og skrevet om henne i det offentlige, men ett sted går grensen:

– Denne bokens omslag er et misbruk av mitt navn og bilde. Også jeg må kunne be om å få bli behandlet slik alle næringsdrivende har krav på å bli behandlet, nemlig at man ikke blir utnyttet kommersielt, sa prinsessen i sin partsforklaring.

Prinsessens advokat understreket at Märtha på ingen måte forlanger noen særbehandling fordi hun er medlem av kongefamilien.

Skammer seg?

– Dersom denne boken hadde hatt et bilde av Drillo på forsiden med tittelen «Drillos engler», hadde den blitt stanset da? spurte Publicoms prosessfullmektig, advokat Tor Erling Staff.

Han mener det er meget uheldig at Nordre Vestfold tingrett stanset utgivelsen av «Märthas engler» uten å ha sett boken eller lest innholdet i den.

– En stans av boken er forhåndssensur og brudd på ytringsfriheten, hevdet advokaten.

Publicoms bok er en oversettelse av den britiske forfatteren Emma Heathcote-James' bok «Seeing Angels» som første gang kom ut for fem år siden.

– Märthas engletro har ført til at ordet engler er blitt et begrep over hele landet. Hvorfor kan ikke da et seriøst forlag ta opp tråden hennes i en bok? Er dette med engler noe prinsessen skammer seg over? spurte Staff.

Forlagssjef Torgeir Lorentzen i Publicom mener saken er prinsipielt viktig:

– Rettens avgjørelse blir viktig, ikke bare for oss som forlag, men for alle bokutgivelser generelt, sier han til NTB.

En kjennelse i saken er ventet mandag

HISTORISK: Prinsesse Märtha Louise og hennes advokat Cato Schiøtz i Nordre Vestfold tingrett i Horten. Det er første gang at en kongelig møter i en norsk rettsak.
Sigurdsøn, Bjørn