Samtidig mener 82,5 prosent av de spurte at norske myndigheter har håndtert krisen på en god måte. Vel 50 prosent mener Norges rolle som fredsmekler i Midtøsten er svekket.

— Det er ganske mange som mener ytringsfriheten er misbrukt, men samtidig er jeg forbauset over at det ikke er flere som mener det, sett i lys av den siste tids hendelser, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Skremt og rystet

Han mener meningsmålingen gir uttrykk for at folk er skremt og rystet over det som har skjedd, samtidig som han tror at brenningen av ambassadebygninger mer kom som et resultatet av ryktet om at Koranen skull brennes i København enn som følge av Muhammed-karikaturene.

30,1 prosent av de spurte i meningsmålingene sier seg helt eller delvis enig i at det å trykke tegninger av Muhammed er å misbruke ytringsfriheten. 61,2 prosent mener at det ikke er å misbruke ytringsfriheten, mens 8,6 prosent ikke tar stilling til saken.

Det er relativt store forskjeller mellom de politiske partiene. SV-velgerne er mest kritiske til å trykke tegninger av Mohammed. 41,6 prosent av SV-velgerne synes det er misbruk av ytringsfriheten. Mens Frp skiller seg klart ut på «den andre siden» ved at bare 16,4 prosent mener det er å misbruke ytringsfriheten.

— Vi ser en betydelige innbyrdes uenighet mellom partiene, samtidig som et flertall av de spurte ikke mener at ytringsfriheten misbrukes, sier Tonje Haugberg i Opinion.

Selv om 3 av 10 nordmenn tar avstand fra å trykke tegninger av Mohammed, viser befolkningen ingen toleranse overfor reaksjonene i en rekke muslimske land.

Støtter regjeringen

Hele 88,6 prosent av de spurte mener det er en overreaksjon å brenne norske flagg, mens 7,8 prosent ikke synes det er en overreaksjon.

Regjeringen med utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen får massiv støtte for sin måte å håndtere krisen på. 72,5 prosent sier seg helt eller delvis enig i at den er håndtert på en god måte. Mer oppsiktsvekkende er det at velgere fra borgerlige opposisjonspartier som KrF og Høyre er mer fornøyd med myndighetenes håndtering av saken enn velgere fra regjeringspartiene SV og Ap.

Over 80 prosent av H- og KrF-velgerne er fornøyd, mens mellom 72,2 prosent (SV) og 78,7 prosent (Ap) av regjeringspartienes velgere sier seg fornøyd.

Minst fornøyd er velgere fra RV og Frp.