Fugelli var invitert til å holde en appell mot slutten av gudstjenesten i Vålerenga kirke mandag. I det ti minutter lange forsvaret for velferdsstaten og fellesskapet, hamret professoren i sosialmedisin løs på Fremskrittspartiet:

— Hva er det som ulmer i den norske folkesjelen når én av tre gir Frp sin stemme? Hva er det som ulmer i den norske folkesjelen når de andre partiene feigt lar Frp får sette den onde dagsordenen? spurte Fugelli fra prekestolen.

- Mobbing

— Velferdsstaten er en skjør bygning. Den kan gå i stykker. Vi må forsvare den mot jeg-partiet som vil ødelegge vi-samfunnet., fortsatte professoren som er kjent for å være frittalende, særlig om Frp.

— Dette er det groveste overtramp jeg noen gang har opplevd i en norsk gudstjeneste. Jeg er veldig forundret at en professor i sosialmedisin i den grad demonstrerer mangel på sosiale antenner og uttrykker seg så grovt og plumpt, sier Hans Olav Tungesvik.

Han reagerer særlig på at angrepet er rettet mot et bestemt parti.

— At han med navns nevnelse pekte ut Fremskrittspartiet som et parti gjennomsyret av egoisme og manglende sosialforståelse og solidaritet, hører ikke hjemme i et kirkerom.

— Skal man ikke kunne uttale seg om politikk i kirken?

-Jo, selvsagt, men ikke angrep på navngitte politiske parti. Det fullstendig på siden av det en kirke skal brukes til.

Tungesvik mener det var ekstra uheldig at Fugellis ti minutter lang appell, gikk rett over i Dagsnytt klokken 1200.

— Dermed fikk vi ikke den verdige avslutningen som en gudstjeneste skal ha.

Angrer ikke

Professor Per Fugelli angrer ikke på det han sa i kirken mandag.

— Dette var en 1. mai-appell, ikke en preken. Jeg ville gjort det på nytt. Jeg er lei av taktikerne som går rundt grøten. Det er viktig å sette navn på fiender av velferdsstaten. Og den fremste fienden er Frp, sier Fugelli.

Frp-formann Carl I. Hagen kaller appellen mobbing og stigmatisering og nedrakking av Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets velgere.

— Det er vi vant til fra Fugellis side, sier Hagen, som likevel ikke vil forfølge saken.

— Jeg er en varm forsvarer av ytringsfriheten, så hvis en professor vil bruke ytringsfriheten til å dumme seg ut for folk flest, må han få lov til det.

- Over grensen

Sogneprest Einar Gelius, som hadde invitert Fugelli, er ikke glad for utspillet, som kom uventet også på ham. Han mener Fugelli gikk over grensen.

— Vi har hatt lang tradisjon for å arrangere 1. maigudstjeneste i kirken og jeg sensurerer ikke de jeg inviterer. Men jeg syntes Fugelli gikk langt i dag. Det er ikke nødvendig å gå til angrep mot ett bestemt politisk parti, sier Gelius til NRK.

Det blidgjør ikke Tungesvik.

— Sognepresten burde definitivt vite hvem han inviterte. Fugelli er kjent for å være en usedvanlig frittalende person. Gelius kan ikke fritas fra dette.

Robert Bråthen