En rapport som tok for seg perioden 2000 til 2006, viste at illegal jakt på ulv utgjør halvparten av dødeligheten i den norsksvenske ulvestammen.

— Det er ikke noen grunn til å tro at dette er dramatisk forandret i årene etter 2006, bortsett fra det siste året, da det ble innført lisensjakt på ulv i Sverige, sier Petter Wabakken i Skandulv-prosjektet til VG.

- Skandaløst

Forskeren mener det ikke er å ta for hardt i når han sier at mellom 60 og 70 ulv ble felt illegalt i denne perioden. Det gjør at vi trolig er kommet opp i minst 100 illegale ulvefellinger de siste ti årene.

— Det er intet mindre enn skandaløst at vår mest truede dyreart blir systematisk nedslaktet i en mer eller mindre åpenlys og organisert illegal jakt, sier WWF-leder Rasmus Hansson.

Han mener det er kommet positive signaler fra Økokrim som ønsker å bli mer offensive i jakten på de illegale ulvejegerne, men legger mye av ansvaret for situasjonen på politikerne.

Politiets ansvar

— Det er rystende at Høyre og Ap godtar at enkelte av deres tillitsvalgte åpenlyst legitimerer denne form for kriminalitet, sier Hansson.

Økokrim påpeker at ulvedrap først og fremst er et ansvar for lokalt politi. Men de alvorligste sakene skal i utgangspunktet på Økokrims bord, sier politiadvokat Aud Slettemoen.

Forskningsleder Olof Liberg, som ledet arbeidet med rapporten fra første halvdel av 2000-tallet, opplyser til avisen at det vil bli foretatt nye beregninger om den illegale ulvejakten i løpet av våren.

Si din mening om den ulovlige ulvejakten!