Ved å fremme en rekke miljøtiltak i en resolusjon ønsker Fremskrittspartiet å synliggjøre seg i klimadebatten. Ifølge NRK sto det opprinnelig i resolusjonen at Frp vil ratifisere Kyoto-avtalen, men da partiformann Siv Jensen la resolusjonen på bordet etter endt landsstyremøte søndag, slo hun fast at Frp fremdeles ikke støtter avtalen.

— Nei, det gjør vi ikke. Frps politikk står fast. Det er mulig å være for CO2-reduserende tiltak og imot Kyoto-avtalen, sier Jensen til NTB.

Det får både de rødgrønne og partiene på borgerlig side til å fnyse av hele resolusjonen.

Får ikke støtte - Når de ikke anerkjenner det som er vårt viktigste miljøpolitiske verktøy, nemlig Kyoto-avtalen, gir det signaler om at Frp fortsatt synes billigere biler er viktigere enn å ta klimatrusselen på alvor, sier SVs nestleder Henriette Westhrin til NTB. Hun får støtte fra leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

— Frp stiller seg fortsatt på sidelinjen ved å ikke anerkjenne avtalen. For å få ned utslippene i u-land må rike land ta det historiske ansvaret fordi det er vi som har fått oss dit, sier Haltbrekken til NTB.

— Det er ikke en global avtale, halve verden er jo utenfor. Det hjelper ikke at vi i Norge reduserer utslippene med 50 eller 30 prosent når det øker tilsvarende mye eller mer på globalt nivå, hevder Siv Jensen.

Frp vil jobbe for et internasjonalt rammeverk i stedet for å diskutere hvor store prosentandeler Norge bør kutte av utslippene nasjonalt.

— Det beste Norge kan gjøre er å utvikle miljøvennlig teknologi som kan eksporteres slik at energibehovet i de fattige landene blir dekket uten for store utslipp, sier Jensen.

- Argumenterer som Bush Samtlige partier, og Naturvernforbundet, er enige med Frp i at Kyoto-avtalen gjerne skulle vært mer omfattende og hatt underskriften fra flere land. Samtidig advarer de Frp mot å sitte stille og håpe på at det skjer.

— Jensen argumenterer som George Bush. Det vil ta lang tid å få til en avtale som inkluderer hele verden, og så lang tid kan vi ikke vente. Kyoto-avtalen er faktisk den første og eneste forpliktende internasjonale avtalen vi har på klimaområdet, sier SVs Henriette Westrin, som også er statssekretær i Miljøverndepartementet.

— Frp støtter jo ikke opp om det internasjonale rammeverket som faktisk finnes. Det er fortsatt bare Bush og Siv Jensen som står på utsiden ved å ikke anerkjenne Kyoto-avtalen, sier Venstres Gunnar Kvassheim, leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Kritiserer regjeringen I resolusjonen kritiserer Frp regjeringen for å drive «symbolpolitikk» i miljøpolitikken.

— Avstanden mellom nasjonale CO2-utslipp og Norges Kyoto-forpliktelser blir stadig større. Fremskrittspartiets landsstyre mener dette vitner om at denne og tidligere regjeringer i stor grad driver med symbolpolitikk, heter det i resolusjonen.

Denne kritikken blir også avfeid.

– Å ikke støtte opp om Kyoto-avtalen er et merkelig valg av Frp. Det må de stå for. For oss som fortsatt kjemper for miljøspørsmål er å handle det eneste viktige. Å få med flere mektige land, som Russland, USA og Kina, får komme i neste runde, sier KrFs miljøpolitiske talsmann Line Hjemdal til NTB.

– Er Frps kritikk av regjeringens miljøpolitikk berettiget?

– Nei. Norge må handle både på nasjonalt og globalt nivå. Feier vi ikke for egen dør, har vi ingenting å stille opp med internasjonalt, sier Hjemdal. (©

Falch, Knut