Tilsynet finner derfor ingen grunn til å sette i verk nye sikkerhetstiltak mot fugleinfluensa på det nåværende tidspunkt.

Vitenskapskomiteen for matsikkerhet har vurdert situasjonen og konkluderer blant annet med at sannsynligheten for smitte hos ville fugler er moderat og at smitte fra ville fugler til fjærfe er veldig lav.

I sin vurdering av situasjonen skriver Mattilsynet at det er stadig færre påvisninger av fugleinfluensa i vår del av verden, at alle deler av fjærfeholdet har skjerpet rutinene sine.

Tilsynet konkluderer også med at det selv er godt forberedt og har gode rutiner i forhold til fugleinfluensa.