Årsaken er store utbyggingsoppgaver, blant annet som en følge av Stortingets barnehageforlik.

— Budsjettet for 2004 legges frem i oktober. Men jeg kan allerede nå signalisere at vi blir mer beskjedne når det gjelder skattelettelser enn vi har vært tidligere, sier statsministeren til NTB.

Mindre

— De to siste årene har vi tatt et løft på 19 milliarder kroner, det aller meste i form av lettelser for næringslivet. Skal vi klare utbyggingen på barnehagesektoren som Stortinget har gått inn for, gjennomføre helseplanene og andre viktige oppgaver, må vi denne gangen holde igjen på skattelettelser, sier statsministeren.

Bondevik er opptatt av å holde en sosial profil i skattepolitikken. Han avviser at regjeringens skattepolitikk har rammet samfunnets svakeste. Minstefradraget er økt og gir størst virkning for de laveste inntektene. Grensen for toppskatten er også justert, slik at den nå skal slå inn for grupper med noe over gjennomsnittlig inntekt. Denne grensen har ikke vært justert på mange år, og rammet etter hvert helt vanlige lønnstakere.

Travel sommer

Bondevik har holdt det gående uten så altfor mye ferie denne sommeren, og det hele toppet seg med besøket av Israels statsminister Ariel Sharon i Molde. En politisk triumf for statsministeren, mener politiske kommentatorer. Bondevik har etter hvert fremstått mer og mer som regjeringens sterke mann, men statsministerens parti sliter så det merkes.

Nå står kommunevalgkampen for døren, og kampen om velgeroppslutningen blir den neste store oppgaven. Der har Kristelig Folkeparti en kjempejobb foran seg. Mange velgere har falt fra, og slitasjen av regjeringssamarbeidet med Høyre får mye av skylden.

Bondevik er optimist og tror på et løft for partiet når virkningene av regjeringens økonomiske politikk går opp for folk. Han tenker da først og fremst på den sterke rentereduksjonen og på reduksjonen i kronekursen, som slår positivt ut.

Flere spørsmål

Bondevik tror at et knippe av fire-fem spørsmål vil stå sentralt i den kommende kommunevalgkampen.

Det ene er kommunenes selvstyre. Kommunene sliter. Regjeringen har økt overføringene til kommunene, og det vil komme mer, ifølge Bondevik - uten at han vil love gull og grønne skoger. Kommunene nyter også godt av renteutviklingen, som betyr vel 2 milliarder kroner i lettelser for kommunene til sammen. Det andre er kampen mot arbeidsledigheten. Også lokale myndigheter kan spille på lag, selv om dette er sentrale myndigheters ansvar.

Kvalitet

Bondevik tror også at omsorgspolitikken kan bli et viktig tema i kommunevalgkampen.

— Det går på alt fra omsorg for barn til eldreomsorg og helsestell. Mye av dette ligger til lokale myndigheter. Fokus på kvalitet vil bli sterkere, mener han.

— Kristelig Folkeparti har satt omsorg og familie øverst på dagsordenen foran kommunevalget. Når det gjelder kommunene må de følge opp Stortingets forlik om barnehageutbyggingen. De økonomiske vilkårene for barnehageeiere er blitt bedre, men at det må lokal oppfølging til. For oss er valgfriheten mellom kontantstøtte og barnehageplass viktig, sier Bondevik.

NTB

MINDRE SKATTELETTE: Statsminister Kjell Magne Bondevik signaliserer mindre skattelettelser i 2004 enn i de foregående år.
ØRJAN DEISZ