• Det virker som om noen prøver å dra min troverdighet i tvil i debatten om Irak-konflikten. I all beskjedenhet vil jeg påstå at min troverdighet er like stor som andres.

Statsminister Kjell Magne Bondevik er med denne klare egenattesten trygg på at han og regjeringen gjør det som er rett og klokt i nervekrigen om hva som bør skje med Irak. Bondevik sier i samtale med Bergens Tidende at han ikke har mottatt noen henvendelse om å undertegne støtteerklæringen til USA fra de åtte europeiske regjeringssjefene som ble offentliggjort i går. Han vurderer utspillet på følgende måte:

— Når ikke jeg er kontaktet, så kan det henge sammen med at de har registrert at Norge følger en selvstendig linje i denne striden. Hvis det er ment som et utspill fra EU-kretser, så er det mer oppsiktsvekkende at ikke flere regjeringssjefer har underskrevet. Jeg konstaterer at det er et mindretall som har satt navnet under.

Betenkelig retorikk

— Hvordan reagerer du på at EU-parlamentet har tatt avstand fra eventuelle planer om en ensidig militær aksjon mot Irak?

— Jeg konstaterer bare at det er en holdning som er helt i samsvar med den norske.

— Er du skuffet over amerikanerne?

— Jeg vil ikke dele ut karakterer. Sist høst var vi glad for at USA var helt innstilt på å følge FN-sporet. Jeg står fast på det jeg har sagt om det betenkelige i noe av den retorikken president Bush bruker. Det kommer ikke noe konstruktivt ut av karakteristikker som for eksempel "ondskapens rike".

— Kalkulerer du med at det ikke blir krig?

— Nei, det kan jeg ikke si noe definitivt om. Vi må arbeide ut fra det håp at krig kan unngås. Det er Saddam Hussein som først og fremst kan avverge det. Dersom han er innstilt på å samarbeide bedre med FNs våpeninstruktører, vil det være håp om en fredelig løsning uten våpenbruk. Han har ennå ikke svart på alle spørsmål fra Hans Blix om eventuelle masseødeleggelsesvåpen.

Norsk krigsinnsats?

— Tror du at USA sitter med bevis på at han har det?

— Det vil jeg ikke spekulere i. Vi må vente på redegjørelsen fra utenriksminister Colin Powell 5. februar.

— Er det helt utelukket at Norge vil bidra militært hvis det blir krig?

— Vi har ikke nådd det stadiet nå.

— Er du ikke det minste i tvil om hva som er rett strategi fra norsk side?

— Nei, jeg er i hvert fall ikke i tvil om at Norge bør følge det såkalte FN-sporet, nemlig at FNs sikkerhetsråd må treffe vedtak om den videre behandling. En eventuell militær aksjon må forankres i et nytt vedtak. Norge må etter dette ta sitt selvstendige standpunkt. På dette stadiet vet vi selvsagt ikke hva som blir den endelige situasjonen, sier statsminister Bondevik.

Personlig krevende

— Er dette den tøffeste politiske situasjonen du hittil har opplevd som statsminister?

— Det er vanskelig å trekke sammenlikninger. Jeg vil nødig være bastant. Men det er i hvert fall en uhyre krevende periode med store utenrikspolitiske utfordringer vi er inne i. Det gjelder ikke bare Irak-spørsmålet. Forholdet til EØS-forhandlingene stiller også store krav til oss i regjeringen.

— Tar alt dette sterkt på deg personlig?

— Jeg ønsker ikke å si så mye om hvordan jeg personlig takler dette. Men det er som nevnt en krevende situasjon. Da er det betryggende å ha en betydelig politisk erfaring. Dessuten opplever jeg mye støtte og oppmuntring fra mange kanter. Innad i regjeringen er vi også godt sammensveist.

Populistisk

— Hvordan reagerer du på at ikke minst dine egne velgere ser ut til å være misfornøyd med den politikk du fører, om vi baserer oss på meningsmålingene?

— Jeg skal ikke bortforklare at KrF får dårlige tall på meningsmålingene. Men vi kan ikke styre landet med det som utgangspunkt. Etter over tretti år i politikken vet jeg at det går opp og ned på slike målinger. Jeg har derfor stor tro på at det vil snu. Men jeg registrerer at i opposisjon kan mange bli fristet til å følge en populistisk linje.

— Er det den tidligere samarbeidspartneren Senterpartiet du har i tankene når det gjelder holdningen i Irak-spørsmålet?

— Ordene får stå generelt slik de er falt fra min side. Det er flere som har opptrådt slik jeg nevnte, uten at jeg vil navngi noen.

Kan øke krigsfaren

— Er du overrasket over at nettopp Senterpartiet har inntatt en kategorisk holdning som også innebærer sterk kritikk av regjeringens Irak-politikk?

— Det er ingen tvil om at Senterpartiet har lagt seg på en linje som vil kunne svekke FN og i verste fall øke faren for krig. Hvis et land som Norge oppgir FN-sporet, vil også andre kunne bli fristet til det. Både Senterpartiet og SV må tåle å høre det, når jeg sier at deres holdning kan bidra til å øke krigsfaren.

— Men jeg tviler ikke på at vi har et felles mål: en fredelig løsning. For meg som ikke er pasifist, er bruk av militærmakt absolutt siste utvei når alle andre alternativer er prøvd. Dessuten må vi tenke konsekvensetisk, nemlig hva de etiske konsekvensene er av å forlate FN-sporet. Derfor er jeg så kritisk til dem som vil konkludere før FN har konkludert, sier Bondevik.

STØTTE OG OPPMUNTRING: – Jeg opplever mye støtte og oppmuntring fra mange kanter i denne krevende situasjonen, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. (Foto: HÅVARD BJELLAND)