• Regjeringen og miljøvernminister Helen Bjørnøy er for passiv i sin holdning til Sellafield.

Det mener Venstres Gunnar Kvassheim.

I går spurte Kvassheim miljøvernministeren om hun vil støtte Irland som ønsker å presse den britiske regjeringen til å få stengt det omstridte engelske atomgjenvinningsanlegget.

— Svaret var ikke mye å være bekjent av, mener stortingsrepresentanten fra Rogaland.

Bjørnøy svarte at norske myndigheter selvsagt vil holde kontakt med irske myndigheter.

— Vi har løpende kontakt og dialog med britiske myndigheter om sikkerheten ved anlegget. Det gjelder også det forestående arbeidet med å avvikle det gamle anlegget. Det er også tatt initiativ til å styrke varslingsrutinene ved hendelser som kan ha betydning for Norge, sa statsråden i Spørretimen.

— Det er ikke nok. Vi mener at Norge må være mer aktive. Den forrige regjeringen med støtte fra SV har alltid betraktet anlegget som en sikkerhets- og miljørisiko for Norge. Hele anlegget må stenges, understreker Kvassheim.

— Derfor mener Venstre at regjeringen bør ta et nordisk initiativ slik at de nordiske landene aktivt kan støtte Irland, sier Gunnar Kvassheim.