Motstanderne av tradisjonelle gasskraftverk trakk korteste strået da partiet diskuterte dette temaet i samband med gasskraftprosjektet på Mongstad.

Hatlevik mislikte dette, og mente at partiet presterte det han kalte «miljøpolitisk spagat», ettersom Ap-årsmøtet dagen før stilte krav om CO2— deponering ved andre gasskraftverk i landet.

Partiet mener ellers at «det kan være en fremtidsrettet løsning med vindmølleparker til havs.» Men det er nødvendig at regjeringen lager en samlet plan for vindkraft, på samme måte som det er gjort for vannkraftutbyggingen, mener Ap.

Årsmøtet i Arbeiderpartiet tar også til orde for at oljeverndepotet på Fedje igjen får status som hoveddepot. Dessuten sier fylkespartiet blankt nei til at Hardangerfjorden og Osterfjorden blir vernet som nasjonale laksefjorder.

Jernbanesatsing

Også kravet om å satse sterkere på Bergensbanen ble et viktig tema, etter at Vosse-ordfører Bjørn Christensen dagen før holdt et kraftfullt innlegg for å ruste opp jernbanestrekningen mellom Bergen og Oslo for å få redusert reisetiden. Behovet for å bygge Ringeriksbanen i den forbindelse ble spesielt understreket, bl.a. av Arne Jakobsen.

AUF fikk gjennomslag på flere punkter, bl.a. i en uttalelse om innvandringspolitikken, der man advarer mot strengere krav til gjenforening. AUF er misfornøyd med statsråd Bjarne Håkon Hanssens signaler om at Norge bør gjøre som Danmark, der aldersgrensen er satt til 24 år for gjenforening. Dette strider etter AUFs vurdering mot menneskerettighetene.

Lederduo

Per Rune Henriksen, Bergen, fortsetter som leder i fylkespartiet. Han sto ikke på valg. Lindås-ordfører Tove Brandvik overtar som ny nestleder etter Hilde M. Lydvo fra Voss som ikke ønsket gjenvalg. Synnøve Solbakken fra Kvinnherad ble valgt til leder av Kvinnenettverket.