Mens mange stiller seg skeptiske og negative til å intensivere borevirksomheten i de utsatte havområdene nordpå, er den tidligere olje— og energiministeren fra Arbeiderpartiet ivrigere enn noensinne etter å komme i gang.

I samtale med Bergens Tidende gir han til kjenne et nytt miljøargument for å bore:

— Jeg ser at enkelte partier er kritiske til boring først og fremst av miljøhensyn. Men jeg ser det slik at oljevirksomheten tvinger oss til å bygge opp en høy oljevernberedskap. Det vil komme oss til nytte i høy grad også med tanke på den omfattende transporten av olje langs Norskekysten. All erfaring tilsier at de største oljeutslippene skyldes transport av oljen. Det er mer risikofylt å transportere enn å utvinne olje, og slik sett er vi i dag i en sårbar situasjon med tanke på alle de russiske tankskipene som frakter olje. Disse forhold er et argument i seg selv for å starte oljevirksomhet i Barentshavet, for da kommer sikkerheten på topp, sier Akselsen.

«Tilgjengelige» partnere

Den tidligere statsråden, som etter alt å dømme også får plass i en eventuell ny regjering til høsten, holdt onsdag et flammende innlegg for å bore etter olje og gass i de utsatte havområdene i nord. Han var en av hovedtalerne på den årlige Stordkonferansen som denne gang var viet olje- og gassperspektivene i Barentshavet.

Olav Akselsen forsikret at det skal ikke stå på Arbeiderpartiet med tanke på å utnytte ressursene i nord. Lettere ironisk stilte han seg selv spørsmålet hvordan dette vil gå i et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og SV, og han svarte slik:

— Vi må jo ta som regjeringspartnere de som er tilgjengelige! Men Senterpartiet har utviklet seg positivt, for på landsmøtet gikk det fra et nesten-nei til et nesten-ja til boring i Barentshavet. Jeg vil ikke benekte at energipolitikken vil bli et av de vanskeligste forhandlingspunktene. Det er ingen grunn til å underslå det, sa han.

Fot på russisk sokkel

Akselsen minnet ellers om at oljevirksomheten i det store havområdet vil øke uansett om Norge deltar, og vi skal ikke glemme at de største gjenværende olje- og gassressursene finnes i de polare strøk. Av hensyn til norsk leverandørindustri er det derfor uhyre viktig at vi får en fot inn på russisk sokkel, understreket han.

Ap-politikeren påpekte videre at oljeaktiviteten i nord må ses som et nasjonalt anliggende, ikke bare som en Finnmark-sak. Men det er verdt å huske at Snøhvit-utbyggingen allerede har fått enorme positive ringvirkninger, bl.a. for Hammerfest som opplever «bonanza-stemning», som han sa. For næringslivet i regionen har Snøhvit betydd leveranser for et par milliarder kroner allerede.