Audun Lysbakken varslet i Bergens Tidende sist søndag at SV vil gjøre været og klimaendringer til en viktig sak i valgkampen. I den anledning sa stortingsrepresentanten fra Hordaland at ”miljøkampen har ligget død i ti år. Det er på tide å vekke debatten til live igjen.”

— Det er flott hvis SV kan bidra til at miljø blir et sentralt tema i valgkampen, men jeg stiller meg undrende til Lysbakkens utspill om at dette ikke har stått på dagsordenene siden midten av 90-tallet, sier Lars Haltbrekken.

Siden sommeren 2003 har Haltbrekken vært nestleder i Norges Naturvernforbund. I 1995 og 1996 var han leder for Natur og Ungdom, Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon.

— Mediene skriver mer om miljø enn noen gang, og det er faktisk lettere å få oppmerksomhet om en sak i dag enn det var i 1988, sier Haltbrekken.

Han minner også om at det ikke er mer enn fem år siden regjeringen gikk av på en miljøsak, nemlig gasskraft.

— Så vidt meg bekjent, har det aldri tidligere skjedd at en regjering har gått av på en miljøsak, verken i Norge eller noe annet land i verden, sier han.

Haltbrekken mener at miljøengasjementet på slutten av 80-tallet er ”betydelig opphausset”, og at spørsmål i tilknytning til miljø og klimaendringer i dag er mer politisert.

— I 1990 fantes det politikere og fagfolk som sådde tvil om det virkelig fantes menneskeskapte klimaendringer. Ingen seriøse politikere vil finne på å bagatellisere miljøproblematikken i dag, sier han.

Han legger til at det nå ser ut til at flere viktige miljøsaker vil bli hete temaer i valgkampen, blant annet rovdyrforvaltningen, gasskraftsaken og oljeboring i nordområdene.

— Jeg vil ikke anbefale hva folk bør stemme på til valget, men det er flott hvis velgerne legger stor vekt på miljøaspektet når de går til stemmeurnene, sier naturvernforkjemperen.