Bohinen representerer Stine Sofie Sørstrønens mor og stefar. De pårørende har fulgt rettsforhandlingene i Kristiansand byrett tett og var lettet da sorenskriver Jørn Ree leste opp dommen mot Viggo Kristiansen. Han ble idømt lovens strengeste straff og ti års sikring.

— Helt annet syn Men dommerne har funnet flere formildende omstendigheter for Jan Helge Andersen, blant annet at han har tilstått.

— Jeg har et helt annet syn på Jan Helges rolle her, sier Bohinen.

Hun viser til at tilståelsen først kom da Andersen fikk vite at det fantes bevis mot ham. Andersen er heller ikke ilagt sikring. Men Bohinen viser til at det sannsynligvis blir en lovendring snart som innebærer at domfelte kan bli vurdert hvert år.

- Erstatningen for lav - Dermed kan vi få en fortløpende vurdering om Jan Helge skal forvares videre, påpeker hun.

Bohinen er ikke fornøyd med erstatningssummene som de pårørende er tilkjent.

— Jeg synes fremdeles erstatningsnivået er for lavt, men samtidig er beløpene betydelig høyere enn den siste dommen fra Høyesterett, konstaterer Bohinen.NTB

REAGERER: Bistandsadvokat Anne Kristine Bohinen mener Jan Helge Andersen fikk for mild straff. Foto: Scanpix