— Hvis dette stemmer, er det overraskende, sier tilsynets direktør Willy Jensen til Aftenposten.

Han regner med at Telenor selv vil sørge for å utvide kapasiteten siden situasjonen er såpass alvorlig. - Det er et problem for kundene, men det er jaggu et problem for Telenor også, sier Jensen.

Mange signaler

Telenor Norge-sjef Ragnar Kårhus opplyser at den såkalte signaleringstrafikken i nettet har vært høy. Signalering omfatter blant annet data som mobiltelefonen sender for å fortelle hvor den er, for å koble opp samtaler eller for å sjekke e-post.

— Vi erkjenner at vi har undervurdert behovet for signaleringskapasiteten, sier Amundsen.

Han kan ikke forklare hvorfor dette har skjedd og vet heller ikke når kapasiteten vil være god nok.

For smarte telefoner?

Samtidig peker Kårhus på at økt bruk av såkalte smarttelefoner har ført til økt trafikk. Dette holdes fram som en mulig årsak til problemene.

— Gjennomgående vil mer moderne telefoner og andre mobile apparater ha mye mer av den type trafikk fordi de har applikasjoner som hele tiden utveksler informasjon som GPS og annet, sier Kårhus til Dagbladet.

Telekomekspert Tore Aarønæs synes imidlertid at også denne forklaringen høres merkelig ut.

— Telenor vet nøyaktig hvor mange iPhoner de har i nettet, påpeker han overfor Aftenposten.

Også forrige fredag førte kapasitetsbegrensningene til at Telenor fikk problemer med mobilnettet en lang periode.