Inge Lønning (H) er langt på vei enig. Men som ja-mann og tidligere leder av Europabevegelsen stiller Lønning seg riktignok mer positiv til samordningsbestrebelsene av utenrikspolitikken enn Haga gjør.

— Jeg har likevel vanskelig for å tro at medlemslandene, når de snart vil telle 25, kan greie å samle seg om felles utenriksvedtak i spørsmål der de i utgangspunktet har vidt forskjellige interesser. Derfor tror jeg denne type samarbeid vil ligge meget langt frem i tid, sier Lønning til Bergens Tidende.

Han nevner at stormaktene Frankrike og Storbritannia, som attpåtil er atommakter og faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd, ofte vil ha egne agendaer som går på tvers av de øvrige.

— Men det nye i bildet et at EU snart får ti nye medlemmer. De har allerede markert sterk støtte til USA i en rekke sentrale spørsmål. Land som Frankrike og Tyskland, som har vært vant med å spille førstefiolin i EU, vil dermed få en ny situasjon å bryne seg på, sier Lønning.

Motvekt til USA?

Åslaug Haga, som i likhet med Inge Lønning er medlem av Stortingets utenrikskomité, erkjenner at det ikke er noe i veien med ambisjonene fra EUs side, men heller ikke hun har noen tro på at de dominerende land i EU greier å samordne sine interesser på det utenrikspolitiske området. Senest striden om Irak bekrefter dette, mener hun.

I samtale med Bergens Tidende understreker hun dessuten at hun ikke har noen sans for tanken om å bygge opp EU som en utenrikspolitisk motvekt mot USA.

— Jeg er blant dem som mener at vi snarere må styrke og sikre forbindelsene med USA, sier hun.

Norsk brobyggerrolle

— Det er uansett viktig at Europa og USA «snakker» godt sammen, og ved å stå utenfor EU har Norge de beste muligheter til å legge til rette for en god dialog. Vi kan med andre ord spille en konstruktiv rolle i å bygge ned konfliktnivået mellom USA og enkelte europeiske land, fortsetter Åslaug Haga.

Hun understreker videre at hun gir seg over når ja-folk vil ha Norge inn i EU for å kunne påvirke den europeiske utviklingen.

— Jeg kan ikke se hva vi kan oppnå innenfor som vi ikke har mulighet til i dag. Jeg er også overbevist om at det vil være fornuftig for alle parter at det er noen som står utenfor og aktivt ivaretar forbindelsen mellom USA og Europa.