Austad sier til Dagens Medisin at allmennleger vegrer seg for å henvise pasienten til spesialist. Pasienter som burde hatt en ultralydundersøkelse slipper dermed ikke til.

– Allmennlegene vet at det er lang ventetid på sykehuset, og for å "skjerme" spesialisten vegrer mange seg for å henvise når de ikke er absolutt sikre på at noe er galt, sier Austad til nyhetsavisen.

– Oppdages for sent Samtidig blir en henvisning om ultralydundersøkelse på usikker indikasjon blir ofte avslått.

– Dette fører til at sykdom oppdages for sent. Med ultralyd kan man for eksempel oppdage kreft i nyrene på et veldig tidlig tidspunkt, da med en helbredelsesprosent opp mot 90. Altfor ofte blir først diagnosen stilt ut fra andre funn, som blod i urinen eller lignende. Da faller overlevelsesprosenten ned mot 50 prosent, forteller legen.

Opplæring Årlig finner han rundt 100 nye tilfeller av kreft som resultat av ultralydundersøkelse. Nå ønsker han at legesenter og kommuner blir flinkere til å satse på ultralyd. Det krever imidlertid skikkelig opplæring.

– Det vil nesten gjøre vondt verre hvis ukyndige allmennleger tar i bruk teknologien uten å knytte seg opp mot en spesialist. Det burde derimot ikke være noe problem med dagens informasjonsteknologiske muligheter, sier Austad.

NTB