— Det å komme fra et mindre parti kan ha sine fordeler, særlig når det ligger midt i det politiske landskapet. Sannsynligheten for at Høybråten blir statsminister kan derfor være større enn for at Kristin Halvorsen og Carl I. Hagen blir det, sier valgforsker Bernt Aardal.

Han presiserer at alle spådommer om hvem som kan bli statsminister er svært usikre.

— Før valget i -97 var det lite sannsynlig at Bondevik skulle bli statsminister. Han representerte en spesiell gruppe politikere, representerte et lite parti og et regjeringsalternativ som hadde oddsene mot seg, sier valgforskeren.

Heller ikke etter valget i 2001 var det noen selvfølge at Bondevik skulle være statsminister. Det måtte forhandlingsbrudd med Høyre til før Høyre til slutt gikk med på det.

— Hvis Bondevik av ulike grunner skulle gå av, er det ikke sikkert Høybråten vil være førstevalget til regjeringspartiene. Han har liten erfaring som parlamentariker, sier Aardal.

Høyre-leder Erna Solberg har tidligere sagt at hun vil være statsministerkandidat dersom Bondevik gir seg. Både stortingsrepresentanter og fylkesledere i Høyre har sagt det er uaktuelt at KrF får statsministerposten hvis Bondevik går av.