Valgkampen er i gang, og Venstre lover mer ressurser til familier med særlig tunge omsorgsoppgaver.

— Vi tør å prioritere, og vi prioriterer vekk gratis sfo og gratis barnehage til fordel for familier med tunge omsorgsoppgaver, sier Vihovde.

Avlastning slik at mor og far kan ta vare på hverandre og funksjonsfriske barn, er noe av det Venstre ønsker å bruke penger på.

— Skilsmissestatistikken for foreldre med funksjonshemmede barn er høy. Det er viktig at foreldrene får hjelp til å klare hverdagen, sier Vihovde.

Bergens Tidende har de siste dagene skrevet om familier som har barn med Downs syndrom. Stadig flere velger å fjerne fostre med Downs. Interesseforeningen Ups and Downs i Hordaland fortalte i gårsdagens BT om manglende hjelp og informasjon fra det offentlige støtteapparatet som gjør hverdagen til en kamp for mange.

Også barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) mener mer må gjøres for denne gruppen.

— Det er bekymringsfullt hvis vi går mot et sorteringssamfunn. Det må bli lettere for familiene til funksjonshemmede barn å få hjelp, sier Dåvøy, som innrømmer at samordningen av tilbudene ikke har vært god nok.

Tilbudet med samlivskurs for foreldre med funksjonshemmede barn skal utvides til høsten, sier Dåvøy.

I et landsmøtevedtak sier KrF at de skal arbeide for en bedre samordning av tjenestene i kommunene.

— Alt skal gå på skinner når foreldrene har tatt den første telefonen. Det skal ikke være slik at de må gå fra dør til dør for å få den hjelpen de har krav på, sier Dåvøy.