Det kommer fram i en meningsmåling MMI har gjort for ukebladet Se og Hør.

Et stort flertall, 65 prosent, mener også at Märthas dobbeltrolle er problematisk og at det kan bli vanskelig å skille mellom når prinsessen representerer og når hun opptrer for penger.

86 prosent av de spurte mener det er uproblematisk at Ari Behn fortsetter som forfatter etter at han gifter seg med Märtha. Noen færre, 50 prosent, synes det er greit at Ari Behn lager dokumentarer for TV.

62 prosent har ikke endret syn på kongefamilien etter at forlovelsen mellom Märtha og Ari ble kjent. (NTB)

KJENDISER: Prinsesse Märtha og Ari Behn